Allmän kurs - grund med extra svenska 1

Ansök nu

Allmän kurs - grund med extra svenska 1

Forsa folkhögskola

Ansök nu

För dig som behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI B innan du söker den här kursen.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 31 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI B innan du söker den här kursen.

Kostnader: En obligatorisk avgift om 500kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 2 jun 2023

Kontakt:
Ingela Enström

Telefon: 0650-36759
E-post:
ingela.enström@regiongavleborg.se


OBS!
Ansök senast
31 maj 2022

Kursens innehåll

I denna kurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Det vi gör på kursen ger en bra grund till fortsatta studier. Tillsammans med andra studerande på skolan växer du som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du läser även matematik, engelska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen har du möjlighet att söka till Folkhögskolans Allmän kurs på nästa nivå, söka till CUL- Förberedande Yrkesutbildning eller annan aktivitet som planerats med dig.