Behandlingspedagog, inriktning beroende - distans heltid

Ansök nu

Behandlingspedagog, inriktning beroende - distans heltid

Forsa folkhögskola

Ansök nu

Vill du arbeta med socialt förändringsarbete? Vi på Forsa Folkhögskola har utbildat människor i Socialt arbete sedan 1977.  Utbildningen följer samhällsutvecklingen och den forskning som lett fram till evidensbaserade metoder. Vi står därför för ett hållbart lärande, med rötterna i det sociala arbetets historia men med blicken framåt.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
16 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 15 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du har fyllt 23 år. Slutbetyg / Examensbevis med grundläggande behörighet till yrkeshögskola samt Svenska 2 eller Sva 2. Minst 3 års stabil nykterhet/drogfrihet krävs vid eget beroende.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 9 jun 2024

Kontakt:
Stina Jensen, Emma Liw

Telefon:
E-post:
stina.jensen.sj@fhskgavleborg.se , emma.liw@fhskgavleborg.se


OBS!
Ansök senast
15 maj 2022

Här utbildar vi framtida behandlingspedagoger. Vi utgår ifrån hur och vad som formar en människa och vad som gör en förändring möjlig. och utbildningen vilar på en socialpedagogisk grund och är medlem i branschorganisationen BALSAM (www.socialpedagog.nu).

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för hur ett beroende kan utvecklas, ur biopsykosociala och existentiella perspektiv. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll. Under utbildningen får du ta del av olika metoder och förhållningssätt så som KBT, ACT, MI, NVC och Återfallsprevention. Övning i kommunikation och professionella samtal är bärande delar i utbildningen.

Du är ditt verktyg i mötet med andra. Löpande under denna utbildning kommer du att få bekanta dig med basal kroppskännedom, medveten närvaro, yoga, drama och naturmetodik. Dessa tekniker som lärs ut kommer till gagn för dig som kursdeltagare samt blir en kreativ verktygslåda för att hjälpa andra.

Behandlingspedagog – inriktning beroende, är en heltidsutbildning med16 obligatoriska veckoträffar. Kursdeltagarna är då på plats på skolan (mån-tors). Det finns möjlighet att bo på skolans internat. Övriga veckor sker obligatoriskt grupparbete via nätet.

LIA - lärande i arbete

LIA är en obligatorisk del i utbildningen. Du ska ha genomfört 12 heltidsveckor LIA under utbildningens gång. LIA är en bärande del där du får yrkeserfarenhet, kan knyta kontakter med fältet och prova dina teoretiska kunskaper. De veckor du är på plats på skolan räknas inte som LIA-tid. Du söker själv din LIA-plats och många har hittat sitt framtida arbete via LIA.Om du redan har någon form av psykosocialt arbete, så räknas det som LIA.

 Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning på Forsa folkhögskola mellan åren 2006-2019 har möjlighet att söka till år 2.

 Kursmoment år 1:

 -         Socialpedagogik

-         Behandlarrollen samt förberedelser inför LIA

-         Handläggning och dokumentation

-         Riskbruk, Missbruk, Beroende

-         Beroendeutveckling

-         Utvecklings Psykologi, Anknytning och Mentalisering

-         Samtal i förändringsarbete

-         Psykologi, Affektteori och kriminalitet

 Kursmoment år 2:

 -Återfallsprevention

-         Samhället och människan

-         Lagstiftning och Dokumentation

-         Motiverande Samtal

-         Sorg, Trauma och ACT

-         Hjälp, Makt och Normer

-         Den anhörige och hjälparens perspektiv.

-         Fördjupningsarbete

 Förväntningar på kursdeltagaren

 • Obligatorisk närvaro vid alla kurstillfällen.

 • Alla uppgifter, praktiska och skriftliga, skall vara godkända och         genomförda.

 • Hemuppgifter ska på angiven tid vara inlämnade.

 Lia ska vara genomförd inom ramen för utbildningen.

Vid godkänt i alla delmoment får du intyg på genomförd utbildning

Drogfrihet/Lämplighet
Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet och drogfrihet.
Vid återfall, eller om det uppstår andra situationer där pedagogerna bedömer kursdeltagare som ej lämpliga, kan kursansvarig ta beslut om avslutade studier.

 Antagningsvillkor

Du har fyllt 23 år.

Personligt brev samt antagningsintervju.

Slutbetyg / Examensbevis med grundläggande behörighet till yrkeshögskola samt Svenska 2 eller Sva 2. 

Möjlighet att göra/söka undantag från behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

 Lärare på utbildningen

Stina Jensen - Socionom med inriktning socialpedagogik. Arbetat bl.a. inom kommunal öppenvård och uppsökande verksamhet riktad till olika utsatta målgrupper. Stina är medlem i MINT och handledare i sorgebearbetning.

Emma Liw - Socionom med inriktning socialpedagogik. Mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar och familjer inom socialtjänsten. Vidare gruppledare inom ACT (acceptance and comitement  training). Emma arbetar även som yogalärare, utbildad på Nordiska yogainstitutet

Janina van Ewijk Steg-1 terapeut, KBT, KPT. Mångårig erfarenhet av att arbeta med terapi, handledning, familjebehandling samt behandlingschef inom HVB hem med ungdomar.

Anna-Lena Bertils - leg fysioterapeut, med lång efterenhet från rehabilitering inom sjukvården och som pedagog. Utbildning och inriktning bland annat inom områdena basal kroppskännedom, existentiell folkhälsa, naturen som resurs, MI och neuropsykologi. Instruktör i HLR och i Tai chi samt ungdomscoach.

 

 Länk till kursen på skolans webbplats

http://www.regiongavleborg.se/folkhogskolor/forsa-folkhogskola/kurser--utbildningar/behandlingspedagog/