Specialkurs för personer med afasi

Profilkurs Forsa folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs
Kursen riktar sig i första hand till dig i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada där de språkliga förmågorna påverkats.

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: En obligatorisk avgift om 550kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Kontakt: Krister Enström

Telefon: 073- 074 45 19

E-post:
christer.enstrom@regiongavleborg.se

Här får du tid för metodisk träning och får möta rimliga utmaningar i en stöttande och stimulerande miljö.

Inspiration och stimulans är viktiga beståndsdelar i livet, inte minst då det gäller att utforska sina möjligheter i en helt ny livssituation och detta är något som kursen vill medverka till.

Att återerövra språket och att hitta andra vägar till kommunikation är centrala delar i kursen. Vi övar kommunikation i alla situationer, såväl under lektionstid som under fritiden.

Mål, planering och utvärdering sker genom återkommande samtal under kurstiden. I samtalen finns ett framtidsperspektiv. Samverkan sker också med kursdeltagarens nätverk på hemorten.

Målet är att stödja och motivera kursdeltagarna att:

- Återerövra möjliga kommunikationsförmågor

- Hitta och stärka sin identitet i den nya livssituationen

- Stärka ett aktivt liv med sociala kvalitéer och meningsfull sysselsättning

- Utvecklas tillsammans med andra i liknande situation.

Kontakt

Krister Enström 0730-74 45 19

christer.enstrom@regiongavleborg.se

Forsa folkhögskola

Lusten att lära, personlig utveckling och en hållbar livsstil med omsorg om miljön är ledstjärnor i allt vi gör. Skolan är miljöcertifierad och vi erbjuder en helt drogfri miljö i alla skolsammanhang. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Forsa folkhögskola
Monvägen 4
824 62 Forsa

Telefon: 0650-367 50
E-post: forsa.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/forsa