Du får möjlighet att studera i din egen takt och lär dig att våga, tala, skriva och skapa utifrån den livssituation du befinner dig i.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: personligt brev och intervju

Kostnader: Du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial och studieresor, ca 1 000 kr per läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Lotta Rangdén, Karin Sundkvist

Telefon: 0290-340 76 (växel 0290-340 40)
E-post:
karin.sundqvist@regiongavleborg.se

Den här kursen ger dig ett alternativ till gymnasieskola eller komvux. Den ger dig
möjlighet att komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet.
Du får möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, och du får både stimulans och tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktigt. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper.

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Du kommer att få arbeta mycket med att utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera dina studier. Du får träning i att fördjupa dig i ett ämnesområde, samt söka kunskaper och samarbeta i grupp för att få en helhetsbild av det aktuella området.

Kreativitet stärker självkänslan och underlättar dina teoretiska studier. Därför innehåller kursen också estetiska/praktiska ämnen.

Eftersom vi har utbyte med vår vänskola i Tanzania finns möjlighet till fördjupning i internationella frågor.

Genom att arbeta med gruppaktiviteter som friskvård, temadagar och estetisk verksamhet skapar vi ett gott studieklimat.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Förutom grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan vill vi ge dig en god grund för ett livslångt lärande, vare sig dina fortsatta studier sker på högskolan, som fortbildning i arbetslivet, eller som ett eget bildningsprojekt.