Dramapedagogutbildning

Ansökan stängd

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Utbildningen är på plats på Västerbergs Folkhögskola

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieutbildning eller likvärdig. Erfarenhet av drama/teater, pedagogisk erfarenhet samt arbetslivserfarenhet är meriterande.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 2 jun 2023

Kontakt:
Gunilla Carstensen, Karin Johansson

Telefon: 0290-340 60
E-post:
gunilla.friberg.carstensen@regiongavleborg.se


Dramapedagogutbildningen är en konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning som ger dig specialkompetens för arbete inom profilämnena drama och teater.

Utbildningen syftar till att utveckla ett pedagogiskt och personligt ledarskap. Att
träna i att leda kollektiva, skapande processer står därför i fokus. 

I ämnet dramapedagogik ingår bland annat dramatiska uttrycksformer, kommunikation och kreativitet. I utbildningen ingår också scenisk gestaltning och didaktik för barn-, ungdoms- och amatörteater.

I teori och praktik studerar vi grupputveckling och ledarskap inom dramapedagogik och teater. Den egna gruppens utveckling och kreativa processer blir en källa till kunskapsutveckling.

Efter utbildningen kan du genom medlemskap i RAD, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, bli auktoriserad dramapedagog.

Dramapedagoger arbetar inom hela utbildningssystemet samt fritidverksamhet, folkbildning, kulturprojekt med mera.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Dramapedagogutbildningen ger dig en bred yrkesutbildning och specialistkompetens för arbete inom profilämnena drama och teater i grundskola, gymnasium och högskola, inom folkbildning och föreningsverksamhet, i kulturskolor och kulturprojekt på bibliotek, museer och teatrar samt i hälsopedagogiska projekt. Efter utbildningen kan du genom medlemskap i RAD, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, bli auktoriserad dramapedagog.