Bollnäs folkhögskola, filial Gävle

Hitta hit

Postadress:
Bollnäs folkhögskola, filial Gävle
Box 857
802 67 Gävle

Besöksadress:
Kungsbäcksvägen 32

Telefon: 0278-389 00

E-post:
bollnas.folkhogskola@regiongavleborg.se

Webbadress:
www.regiongavleborg.se/folkhogskolor/bollnas-folkhogskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR