Ett viktigt socialt yrke! Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: OBS! Ordinarie sökperiod tom 30/4. Endast reservplatser kan sökas tom 30/5 2019

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 14 jun 2021

Kontakt:
Bragi Olafsson

Telefon: 072-402 58 08
E-post:
bragi.olafsson@brunnsvik.se

Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som socialpedagog och behandlingspedagog, inom öppenvård och institutionsvård för ungdomar eller vuxna. Gruppdynamik och personlig utveckling är viktiga inslag i utbildningen.

Pedagogiska metoder och upplägg

Förhållningssätt
Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.
Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Studieomdömen

På folkhögskolan erhåller de studerande som så önskar ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet avser den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från all undervisande personal. Studieomdöme utfärdas på de kurser där skolan beslutat att studieomdöme kan utfärdas.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska en behandlingspedagog kunna:

  • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
  • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
  • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
  • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
  • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
  • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Innehåll

Pedagogik, 5 veckor
Socialpolitik, 3 veckor
Yrkesfältet, 5 veckor
Psykologi, 4 veckor
Kommunikation 4 veckor
Sociologi, 4 veckor
Personlig utveckling, 5 veckor
Grupper och grupprocesser, 5 veckor
Missbruk, 6 veckor
Juridik, 3 veckor
Etik, 2 veckor
Socialt förändringsarbete, praktik 12 veckor
Psykiatri, 5 veckor
Socialt förändringsarbete, 10 veckor
Fördjupning, 5 veckor
Utvärdering, 1 vecka 

Detaljerat kursinnehåll finner du på: 

http://www.brunnsvik.se/gavle/humanistisk-behandlingspedagogsocialpedagog/

Länk till kursen på skolans webbplats
http://brunnsvik.se/kurspost/humanistisk-socialpedagog-2/