Förändring, Demokrati & Ledarskap

Ansökan stängd

Utbildningen Förändring, demokrati och ledarskap vill utveckla deltagarnas ledarskap och förmåga att arbeta för långsiktig demokratisk förändring!

 

 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år Distansutbildning på halvfart. 15 fysiska träffar!

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Viss litteratur och eventuellt boende vid fysiska träffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Plats för kursen: Musikhuset Gävle

Kontakt:
Sara Jacobsson

Telefon: 0702884828
E-post:
sara.jacobsson@brunnsvik.se


En processinriktad ledarutbildning med förändring i sikte..

Varför?

Inom så många områden i samhället finns det människor som verkar för förändring, rättvisa och utveckling. Ett stort engagemang finns i föreningsliv, offentlig sektor, i fackföreningar och i andra typer av grupperingar och organisationer. Men i en tid där förutsättningarna och behoven i samhället har förändrats kan också metoderna behöva söka sig nya vägar. Hur kan glöden och engagemanget nå ut till fler? Hur kan insatser, projekt och visioner leda till verkliga, varaktiga framsteg. Analys, projektledning och kunskap om strukturer och samhällsgrupper är av stor betydelse för att förändringsarbete ska nå framgång. 

För vem?

 • Är du en engagerad ledare, föreningsmedlem eller fristående aktör som vill förändra samhället?
 • Är du en erfaren pedagog som vill ha metoder för att inleda ett förändringsarbete?
 • Är du cirkelledare som vill ta din studiecirkel till en annan nivå?

Utbildningen vänder sig till dig som är aktiv inom samhällsförändring på något plan, ideellt eller professionellt. Du som vill utveckla metoderna för ditt engagemang, ditt ledarskap och/eller din pedagogik. Vi ser gärna en mångfald i bakgrund och mål hos deltagarna, där gruppdeltagarna kan lära av varandras erfarenheter och perspektiv. Viss erfarenhet av ledarskap är meriterande.  

Varför?

Demokratins centrala ord är ”VI” och det är avgörande att detta VI är starkt för att en demokrati ska fungera och må bra. I Sverige har den ideella sektorn, kulturen och bildningen varit viktiga delar i vårt demokratiska bygge och givit oss det breda engagemang som behövs för att kunna påverka. Idag utmanas demokratin och vårt samhälle på många sätt både internationellt och nationellt och vi ser bakslag för demokratiska processer runt om i världen. Vi ser att färre tar del av traditionella processer och organisationer i vårt land, vi ser att ofrivillig ensamhet ökar och vi kan läsa om att många unga tvekar på om demokrati är det bästa sättet att styra ett land. Vi står med andra ord inför en rad utmaningar som kräver stort engagemang, mod och nya kreativa lösningar

Analysen av det minskade engagemanget landar ofta i att människor idag inte är intresserade, inte har tid, eller inte vill. Samtidigt visar undersökningar att intresset för att engagera sig i samhället är stort. Vi ser detta som en tydlig utmaning inom pedagogiskt ledarskap; att det behövs ett nytt ledarskap både ideellt och professionellt som kan vårda, utmana och utveckla inom demokratins ramar. Ett ledarskap som möjliggör ett alternativ mot ett allt hårdnande klimat och som kan fylla ett akut behov av samtal och dialog. Ett ledarskap som möjliggör förändring.  

Kursplan

Mål

 • Nått en bredare kännedom/kunskap om olika ledarstilar/pedagogiska metoder samt fördjupat sig i en av dessa.
 • Nått en bredare kännedom om nutida och historiska förändringsprocesser
 • Format ett eget ledarskap utifrån sin egen situation, sina förutsättningar och mål samt utifrån samhället som det ser ut idag.
 • Lärt sig grunderna i att möjliggöra och leda projekt
 • Lärt sig grunderna i att leda en grupprocess/förändringsprocess
 • Lärt sig grunderna i folkbildning och folkrörelsearbete
 • Lärt sig grunderna i digitalt förändringsarbete

Innehåll

 • Undersöka och tillämpa Communitybaserade processer
 • Undersöka och tillämpa estetiska läroprocesser och förändrings-metoder
 • Söka efter stora och små, nutida och historiska förändringsprocesser och sätta dem i våra egna kontexter.
 • Utifrån teori och praktik lära “Från idé till färdigt projekt”
 • Undersöka och tillämpa olika samtalsmetoder
 • Analysera och diskutera samhället som det är idag och demokratins utmaningar
 • Genom praktiska övningar utveckla och bli säkrare i sitt eget ledarskap

Metod

 • Till viss del individuellt anpassad studieplan
 • Grupparbeten
 • Workshops
 • Föreläsningar
 • Praktiskt arbete på golvet
 • Utveckla/genomföra ett eget case
 • Slutredovisning/folkfest
 • Enskilda utvecklingssamtal med handledare
 • Utbyten av erfarenhet och kunskap

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter utbildningen kan du leda processer i samhället. Inom en organisation, förening eller i andra typer av grupperingar. 

 • Historia - Hur viktiga förändringsprocesser har sett ut historiskt. Hur t.ex. demokratin, minoriteters rättigheter annan positiv samhällsutveckling har möjliggjorts.
 • Metoder - Vi söker, lär oss om och testar metoder och goda exempel.
 • Projektledning - Hur förändringsarbetet kan göras hållbart och långsiktigt. Planering, utvärdering, ekonomi, nätverksarbete, kommunikation etc. 
 • Processledning/Ledarskap – Vem jag är som ledare och hur jag kan utvecklas som ledare. Vad krävs av ett ledarskap idag?
 • Samhällsanalys - Var vi är och var vi är på väg. Hur förstår vi vår samtid och hur kan vi agera och handla i den. Vi kommer att blanda teori och praktik. Utbildningen kommer att ta stor hänsyn till gruppdeltagarnas intresseområden, utgångspunkter och önskemål. Demokrati och kreativitet är viktiga hörnstenar i utbildningen. Under kursen kommer vi att undersöka på golvet, samtala i ringen, skapa vid bordet etc. Allt arbete kommer att ske med förhandling. Det betyder att vi kommer ge er uppslag och förslag som ni har all rätt att påverka. Vårt mål är att dessa förvandlingsprocesser är så kreativa och demokratiska som möjligt.