Det här en kurs för dig som vill ha gymnasiekompetens och behörighet till studier på högskola och/eller yrkeshögskola.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 1 till 3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år. Om du ska läsa svenska som andraspråk bör du ha godkänt SFI D-betyg innan du börjar på kursen.

Kostnader: En administrativ avgift på 500 kr per termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 13 jan 2020 - 5 jun 2020

Plats för kursen: Gävle

Kontakt:
Karin Nilsson

Telefon: 0291-202 75
E-post:
info@farnebo.se

Allmän kurs – gymnasienivå är ett alternativ till att läsa gymnasienivå på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola/yrkeshögskola. Kursen genomförs på Färnebo folkhögskola i Gävle. På skolan finns fyra klasser med cirka 75 studerande.

Vad innehåller kursen?

När du börjar på denna kurs så hamnar du i en klass beroende på hur mycket du studerat tidigare på gymnasienivå. I enskilda ämnen finns möjlighet till individuell anpassning av nivån.

På allmän kurs studerar du på dina villkor. Ditt lärande står i centrum. Du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik samt din förmåga att organisera och planera dina studier. Du arbetar själv såväl som i samverkan med andra.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion. Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både högskola respektive yrkeshögskola.

Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t.ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

Tema: Ett Gävle för alla

På kursen använder vi oss av närmiljön – staden med omnejd – som en resurs i flera ämnen. Vi anknyter till sånt som pågår i kommunen; musikevenemang, teater, lokala frågor, miljö- och solidaritetsarbete, lokalt företagande och så vidare. Vi kan gå på studiebesök på Gevalia ena dagen och göra en utflykt till naturområde nästa dag. Vi lär oss också om vår plats i världen genom att studera den ur olika historiska, ekologiska, kulturella och sociala perspektiv.

Heltidsstudier

Studierna på Allmän kurs är på heltid. För att du ska hinna med dina studier i skolan måste du vara i skolan från morgonen till sen eftermiddag. Det mesta av dina studier ska du klara av i skolan, men givetvis kan du ändå behöva ta med dig en del skolarbete hem.

En god studiemiljö

Skolan i Gävle är en gemensam arbetsplats, och vi delar på ansvaret för att det ska vara en god arbetsplats för alla. Vi arbetar mycket med att alla ska känna sig trygga i sin klass och på skolan i stort. En trygg omgivning där man samtidigt får säga sin åsikt är viktigt för att alla ska kunna prestera sitt bästa.

Alla studerande har tillgång till mikrovågsugnar och en matsal där de kan köpa fika och äta medtagen lunch. Studerande och lärare driver tillsammans ett fikakooperativ och vi tar tillsammans ansvar för vissa dagliga sysslor på skolan, t.ex. att brygga kaffe, koka tevatten, ställa fram fika och hålla rent i lokalerna.

På skolan har vi också regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Skolan ligger i  Baltichuset, Holmparken 1, cirka 5 minuter från Gävle Centralstation.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Genom att läsa på allmän kurs tillägnar du dig bred allmänbildning. Du kan skaffa dig grundläggande och särskild behörighet till utbildningar på högskolenivå.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://farnebo.se/allman-kurs-gymnasieniva-vt2020/