Allmän kurs – Grundnivå är ett alternativ till att läsa grundskolenivå på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-2 år för att läsa in behörighet till studier på gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: 16 maj

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen.

Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En avgift på 500 kr täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Karin Nilsson

Telefon: 026 10 15 00
E-post:
karin.nilsson@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 16 maj

När du börjar på denna kurs blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande och du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.

På skolan har vi regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Kursupplägg

Studierna på Allmän kurs är på heltid och dina studier tar varje dag lika mycket tid som en hel arbetsdag. För att du ska hinna med dina studier i skolan måste du vara i skolan från morgonen till sen eftermiddag. Det mesta av dina studier ska du klara av i skolan, men givetvis kan du ändå behöva ta med dig en del skolarbete hem.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Arbete, Klimatfrågan eller Våra pengar. Vi studerar ett tema ofta under 1-3 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop.

Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t. ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

Undrar du över något? Vi har samlat några vanliga frågor om Allmän kurs!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Slutförda studier ger behörighet till studier på gymnasienivå, till exempel kan du läsa vidare på Allmän kurs gymnasienivå.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://farnebo.se/allman-kurs-grundniva/