Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 november 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen.

Kostnader: En administrativ avgift på 500 kr per termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 11 jun 2021

Kontakt:
Karin Nilsson

Telefon: 026 10 15 00 eller 070 6670657
E-post:
karin.nilsson@farnebo.se

OBS!
Ansök senast 15 november 2020

Kursen genomförs på Färnebo folkhögskola i Gävle.

När du börjar på denna kurs så blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Mat, Våra berättelser eller Makt.

Vi studerar ett tema ofta under 3-5 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop. Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t.ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande. Du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra. Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Studierna på Allmän kurs är på heltid. Du kan genomföra merparten av dina studier i skolan, men givetvis kan du också ta med dig en del skolarbete hem. På allmän kurs kan du även bli klar med din Grundskola, genom att läsa Allmän kurs grundnivå innan du går vidare till Gymnasienivå.

Skolan i Gävle är en gemensam arbetsplats, och vi delar på ansvaret för att det ska vara en god arbetsplats för alla. Vi arbetar mycket med att alla ska känna sig trygga i sin klass och på skolan i stort. En trygg omgivning där man samtidigt får säga sin åsikt är viktigt för att alla ska kunna prestera sitt bästa.

Alla studerande har tillgång till mikrovågsugnar och en matsal där de kan köpa fika och äta medtagen lunch. Studerande och lärare tar tillsammans ansvar för vissa dagliga sysslor på skolan, t.ex. att brygga kaffe, koka tevatten, ställa fram fika och hålla rent i lokalerna.

På skolan har vi också regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://farnebo.se/allman-kurs-gymnasieniva