Socialpedagogutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning för dig med intresse för människor, samhällsfrågor och personlig utveckling.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du som söker ska ha fyllt 21 år och ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet från socialt arbete eller fritidsverksamhet. Se Gotlands folkhögskolas hemsida för mer information.

Kostnader: Litteratur c:a 3 000 kr. För lägerverksamhet, resor som studieresor, studiebesök och olika aktiviteter under utbildningen c:a 4 000 kronor. Du som går inriktningen Mänskliga rättigheter och migration betalar cirka 10.000 kronor för Indienresan.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 4 jun 2021

Kontakt:
Anna Olofsdotter Engström

Telefon: 070-447 75 88
E-post:
anna.olofsdotter-engstrom@gotland.se

Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara med och skapa möjligheter för människor? Socialpedagogutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning för dig med intresse för människor, samhällsfrågor och personlig utveckling.

Utbildningen ger en bred kompetens för socialpedagogiskt arbete inom många verksamheter, t ex behandlingshem, öppenvård, slutenvård och ungdomsgårdsverksamhet och skola. Hos oss lär du dig hur vi kan arbeta för att göra världen till en kreativ och demokratisk plats. Folkhögskolan har ett nära samarbete med arbetslivet och två LIA-perioder, Lärande I Arbete, ingår under utbildningen.


Under utbildningen arbetar vi processinriktat. Det innebär att du kopplar teoretiska kunskaper till egna erfarenheter, för att på så sätt skapa en känsla av sammanhang. Studierna är ämnesövergripande och belyses utifrån perspektiven individ, grupp och samhälle. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. I utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar, både individuellt och i grupp. Du får möjlighet att prova olika pedagogiska metoder och kreativa uttryckssätt som till exempel gruppövningar, drama och Forumteater.

 

Välj mellan två praktikinriktningar:

Behandling och ungdomsgård
För dig som främst vill arbetasocial pedagogiskt inom behandling, ungdomsgård, socialpsykiatri eller skola.

Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation
För dig som vill fördjupa dig i kulturkommunikation och mänskliga rättighetsfrågor.
I denna inriktning ingår tre veckors studier i Indien.

Foto: Linnea Ronström