Socialpedagogutbildningen på Gotlands folkhögskola är en 2-årig yrkesutbildning för dig med intresse för människor, samhällsfrågor och kommunikation. 

Som socialpedog är du med och skapar möjligheter för människor. 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 30 april

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Läs nedan i texten

Kostnader: Litteratur ca 3.000 kr. För lägerverksamhet, studieresor, studiebesök och olika aktiviteter under utbildningen ca 4.000 kr. Du som går inriktningen Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation betalar cirka 12.000 kr för resan till Indien.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 10 jun 2022

Kontakt:
Anna Olofsdotter Engström

Telefon: 070-447 75 88
E-post:
anna.olofsdotter-engstrom@edu.gotland.se

OBS!
Ansök senast 30 april

Socialpedagogisk utbildning

Utbildningen ger en bred kompetens för socialpedagogiskt arbete inom många verksamheter. Behandlingshem, skola, ungdomsgårdsverksamhet, boendestöd, socialpsykiatri är exempel på några. Folkhögskolan har ett nära samarbete med arbetslivet och i utbildningen ingår två LIA-perioder, Lärande I Arbete.

Under utbildningen arbetar vi processinriktat. Det innebär att du kopplar teoretiska kunskaper till egna erfarenheter, för att på så sätt skapa en känsla av sammanhang. Studierna är ämnesövergripande och belyses utifrån perspektiven individ, grupp och samhälle.

Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling, grupprocesser och kontaktskapande kommunikation.

Du får möjlighet att prova olika pedagogiska metoder och kreativa uttryckssätt som till exempel gruppövningar, drama och Forumteater.

I kursplanen ingår

 • Socialpedagogik
 • Kommunikation och medling
 • Psykologi
 • Organisation och ledarskap
 • Beroende och behandling
 • Socialpsykologi
 • Lagstiftning
 • Samhälle och strukturella perspektiv
 • Intersektionalitet - analys av hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet.
 • Mänskliga rättigheter
 • Psykiatri
 • Vetenskaplig metod
 • MI-motiverande samtal
 • Pedagogiskt drama
 • Forumteater och personlig utveckling
 • Etik och Lärande i arbete.

Du kan välja en av följande inriktningar:

Alla har samma kursplan förutom denna fördjupning under cirka 7 veckor.

 • Socialpedagogik 
  För dig som vill fördjupa dig i socialpedagogik, organisation och ledarskap.
 • Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation
  För dig som vill fördjupa dig i frågor om mänskliga rättigheter och bli medveten om stereotyper, egna värderingar och skillnader inom och mellan olika grupper. 
  I denna inriktning ingår tre veckors studier i Indien.

Skolan är medlem i Föreningen BALSAM, en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor.

Antagningsvillkor

 • Du som söker ska ha fyllt 21 år och ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
 • Arbetslivserfarenhet från socialt arbete eller ungdomsverksamhet är en merit.
 • Har du tidigare haft beroendeproblematik krävs minst två års drogfrihet.
 • Vid tidigare psykisk ohälsa krävs minst två års stabilitet där du arbetat eller studerat.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målsättningen är att ge en bred kompetens för socialpedagogiskt arbete inom exempelvis behandlingshem, skola, ungdomsgård, boendestöd, socialpsykiatri och LSS-verksamheter.