Flera olika bilder på musicerande deltagare på Ella-utbildningarna på Gotlands folkhögskola.
Lediga platser på Ella Composer och Ella pop/rock på Gotlands folkhögskola.

Lediga platser på Ella Composer - filmmusik och Ella Pop/Rock - band/musiker

Det finns fortfarande möjlighet att söka till några platser till höstterminen 2019 vid Ella Music-utbildningens filmmusikinriktning Ella Composer och musiker/bandinriktning Ella Pop/Rock vid Gotlands folkhögskola som vänder sig till kvinnor och transpersoner!

Ella Composer är för dig som vill fördjupa dig i filmmusikens värld och få verktyg att skriva samt producera musik till film och media. Plats kvar att söka till åk 1! 

Ella Pop/Rock är för dig som vill utvecklas som musiker, spela i band och turnera, skriva och producera egen musik. Några platser kvar att söka till: sång, gitarr, eventuellt bas.

Skynda att söka! Mer information om utbildningarna och ansökan:
www.gotlandsfolkhogskola.se/kurser/ella-music
Kontakta gärna: linjeledare Lise Axelson, e-post: lise.axelsson@edu.gotland.se mobil: 070-294 22 31

Alla nyheter