Anatomi och fysiologi - distans

Ansökan stängd

Anatomi och fysiologi - distans

Katrinebergs folkhögskola

Ansökan stängd

Kursen startar i början av februari, och håller på till mitten av maj där det  ingår en fysisk träff för examinering. Examineringen består av en skriftlig del och en muntlig del.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
1 obligatorisk träff

Studietakt: 25%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Kostnader för litteratur samt kost och ev. logi på den fysiska träffen

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 7 feb 2022 - 20 maj 2022

Kontakt:
Stefan Gustafsson

Telefon: 0346-575 05
E-post:
stefan.gustavsson@regionhalland.se


Upplägget för kursen innebär att man läser att antal olika block, där du får läsanvisningar samt instuderingsfrågor som skickas in till kursansvarig på vissa utsatta tider.
Kursen ges med hjälp av ett kursforum i First Class, som är ett internt nätverk som används bl a av folkhögskolor. Detta är lätt tillgängligt och kräver inget speciellt utöver dator med internetuppkoppling.

Efter fullgjord kurs och examination får du ett intyg på att du genomfört kursen samt vad kursen omfattat.

”Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta din folkhögskola eller CSN”.