Älskar du att dansa och vill få en bredare kunskap om dansen som konstform? Hos oss på Löftadalens folkhögskola kan du utveckla och stärka din dansteknik i en kreativ och inspirerande miljö!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansök via vår digitala ansökan (öppnar den 1 mars). Urval sker via personligt brev och audition. Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.

Kostnader: Se kostnaderna på skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Marja Sipola Cuss

Telefon: 072-963 81 32
E-post:
marja.sipola-cuss@regionhalland.se

Om vår utbildning

Målet med dansutbildningen är att du som elev ska få bred kunskap om dansen som konstform, främst klassisk balett, jazzdans och modern dans. Danslinjen förbereder dig för fortsatta studier med såväl fokus på en professionell danskarriär, som andra dansrelaterande yrken.

Vi vänder oss till dig som:

 • Gillar att dansa och vill ägna ett år åt avancerade dansstudier
 • Vill utveckla din dansteknik
 • Vill testa om dansen skall bli ditt nya yrke
 • Har nytta av danskonsten inom ditt nuvarande yrke

Danslinjen syftar till att:

 • Öka din kunskap inom klassisk balett, jazzdans och modern dans
 • Ge dig en kvalificerad praktisk och teoretisk grundutbildning i de övriga genrerna inom den konstnärliga dansen
 • Ge dig ökad förståelse för dansen som konstform och profession.

Utöver kursens ordinarie schema arrangerar Löftadalens folkhögskola friluftsdagar, temadagar, studiebesök och föreläsningar gemensamt med övriga utbildningar. Du som är danselev kommer att delta i många av dessa aktiviteter.

Grundläggande krav för antagning på Danslinjen
För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast 2 maj kl. 24.00.
3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Danslinjen
På Danslinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du som söker ska ha dansat under flera år och ha god samarbetsförmåga.
 • Det är ett måste att du gillar fysiskt arbete!
 • Du ska ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare.
 • Du ska kunna ta eget ansvar och egna initiativ i dina studier.
 • Du ska kunna arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare.
 • Det är önskvärt att du är klar med gymnasiet, men inget krav.

Audition
Du som är ny sökande till Danslinjen blir inbjuden till audition, som genomförs i danssalen på Löftadalens folkhögskola. Dansproven kommer att ske i modern och nutida dans, klassisk balett och jazzdans. Koreografi ges på plats. Dansauditions bedömningskriterier består av dansteknik, musikalitet, interpretation och samarbetsförmåga. Information om klädsel, tider med mera kommer att finnas med i inbjudan till audition.

Datum för audition är onsdag 13/5 och onsdag 20/5.

Lärare
Malin Johansson: Danspedagog
Undervisar i jazz och modernt. Utbildad på Iwanson International School of Contemporary Dance samt Löftadalens Folkhögskola.
Gustav Borehed: Performing Arts School, Göteborg. Professional Tap Training Program, Escola Luthier d'Arts Musical, Barcelona.
Sofia Barkevall: Utbildad på Danshögskolan, medicinsk massage terapeut, utbildad på Axelssons i Göteborg.
Jan Pettersson: Sångpedagog med lärarlegitimation, utbildad på Örebro Musikhögskola.
Certifierad Master Trainer (EMT) inom Estill Voice Training (EVT).
Marja Sipola Cuss: Skådespelare och regissör.
Undervisar i röst-och andningsteknik, scenisk gestaltning. Utbildad på École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris.
Torbjörn Stenberg: Undervisar i bland annat balett och danshistoria. Utbildning: The Juilliard School, New York. Arbetade med Ohad Naharin ('Mr Gaga') 1986-1991. Har turnerat med egna koreografier i ett kvarts sekel, och har arbetat som dansare, skådespelare, musikalartist, koreograf, pedagog, föreläsare i Brasilien, Finland, USA, Danmark, Sibirien, Belgien, Nederländerna, Hong-Kong, Taiwan, Norge ,Tjeckoslovakien och Spanien.