Danslinjen

Ansök nu

Danslinjen

Löftadalens folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Älskar du att dansa? Alla kan börja nu! Din väg in i dansen startar hos oss på Löftadalens folkhögskola där du får utvecklas i en trygg, kreativ och inspirerande miljö!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Ansökan öppnar: 1 mars

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansök via vår digitala ansökan (öppnar den 1 mars). Urval sker via personligt brev och audition. Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.

Kostnader: Se kostnaderna på skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 29 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Marja Sipola Cuss

Telefon: 072-963 81 32
E-post:
marja.sipola-cuss@regionhalland.se


OBS!
Ansökan öppnar
1 mars

Om vår utbildning

Målet med utbildningen är att du ska få en trygghet i din grund och makten över ditt eget uttryck i dans och rörelse. I folkhögskolans bildningsprocess får du tillgång till dig själv, din kreativitet och din kropp. På Löftadalens danslinje satsar vi på samarbete, göra projekt ihop och att du vågar göra din röst hörd i grupp.

Danslinjen förbereder dig för fortsatta studier inom dans.

Vi vänder oss till dig som:

 

 • Hungrar efter att få dansa och vill lägga ett år av fokus på dansstudier
 • Vill utveckla verktyg för att skapa tillsammans i grupp
 • Vill fördjupa dig i dans och undersöka dansen som uttrycksform
 • Vill få med dig upplevelser och kunskaper för livet
 • Vill testa om dansen skall bli ditt nya yrke

 

Danslinjen syftar till att:

 • Öka din kunskap i en mångfald av dansstilar och yttringar. 

 • Ge dig erfarenhet av, och en fördjupad förståelse för, dansen som konstform och profession

 •  

  Öka dina kunskaper om dans som kulturutvecklare, historiebärare och livsförändrare

Löftadalens folkhögskola arrangerar friluftsdagar, temadagar, studiebesök och föreläsningar gemensamt med övriga utbildningar. Du som är danselev kommer att delta i många av dessa aktiviteter.

Studiebesök
Kom gärna och besök oss och se hur vi arbetar. Kontakta Marja Sipola Cuss, e-post marja.sipola-cuss@regionhalland.se, tel. 072-963 81 32.

 

Länkar

Kursplan

Lektioner:

 • Jazz
 • Balett
 • Modernt
 • Improvisation/komposition
 • Stepp
 • Stilar inom street
 • Repertoar
 • Anatomi & Stretch
 • Röst- och andningsteknik för tal och sång
 • Sång
 • Självständiga studier
 • Schemalagd egen uppvärmning

 

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer materialkostnader enligt nedan. Eventuella längre studieresor bekostas av deltagarna till självkostnadspris

 • Föreställningar: 1.500 kr för 2 dansföreställningar i början av terminen
 • Tåskor: (frivilligt) från 800kr
 • Teknikskor: 200 kr
 • Steppskor: 320-1900kr
 • Skoltröja: 300 kr  ANSÖKAN

Antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Danslinjen

På Danslinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du behöver gilla fysiskt arbete.
 • Du är beredd att ta eget ansvar och initiativ i dina studier.
 • Du ska vilja samarbeta och jobba i grupp.
 • Det är önskvärt att du är klar med gymnasiestudier eller har motsvarande kunskaper, men inget krav.

Antagningsprocessen på Danslinjen

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Vi kontaktar dina referenser vid behov.
 4. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas.
 5. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Audition:

Audition inför läsåret 2022–2023 kommer att hållas vid minst ett tillfälle:

Ev. ytterligare datum meddelas till berörd sökande.

På audition bedömer vi din förmåga att röra dig i rummet samt inom: modern, stilar inom street, klassisk balett och jazzdans.

 

 Videoaudition:
Vi ser helst att du kommer till Folkhögskolan för audition. Om du av någon anledning har svårt att resa hit så kommer här information för inträdesprov via video för dig som söker till Danslinjen

Detta ska du skicka in:

 • Max två videos på max två min. Helst material från de senaste tolv månaderna (det går bra om det är material ifrån någon danslärare eller vän också).
 • Ett kort personligt brev, skriv gärna anledningen till varför du inte kan komma fysiskt.

Alla filmer ska vara i helfigur så att vi ser dig dansa samt inspelningen ska vara i en tagning och kameran ska vara stilla.

Antagning sker löpande

Stöter du på problem och inte kan lägga till dina videos på Schoolsoft i din ansökan, finns här olika alternativ:

 1. Ladda upp videos som en (olistad) Youtube- eller Vimeo-video och skicka länken på respektive kanal (med eventuella lösenord).
 2. Ladda upp filmerna i genom Dropbox eller Onedrive och skicka länken under respektive bilaga.

Stöter du fortfarande på problem, låt oss veta så hjälper vi dig.

Kontrollera att du har en aktuell mailadress i ansökan, då intervjun kommer att ske via Zoom.

Har du frågor kring ansökan är du välkommen att maila Torbjörn: torbjorn.stenberg@regionhalland.se

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Önskar bo på skolans internat
 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Danslinjen. Vid audition bedömer vi din dansteknik i respektive ämne jazz, balett och modernt. Vi bedömer också din musikalitet, flexibilitet, engagemang,
 • improvisationsförmåga, samt förmåga att ta instruktioner och korrektioner.
 • Vid intervjun i det personliga mötet bedömer vi din samarbetsförmåga, nyfikenhet och motivation.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom av lottning.


För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till – se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard

Länk till kursen på skolans webbplats
https://loftadalen.regionhalland.se/utbildningar/dans/