Forntida smide - och metallhantverk

Ansök nu

Forntida smide - och metallhantverk

Bäckedals folkhögskola

Ansök nu
Kursen vänder sig till alla som vill lära sig om forntida smide vad gäller material, teknik och utrustning. Vi hämtar inspiration och kunskap från en mångtusenårig smidestradition.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Kursdeltagaren betalar för material och studieresor. För övriga kostnader se under Information om skolan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Marie Hjelm

Telefon: +46 (0)680 166 70
E-post:
info@backedal.se


Kursens mål är att ge en bred grund i järnsmide och andra metalltekniker. Vi hämtar inspiration ifrån forntida föremål och uttryck, analyserar och diskuterar hantverket i sin samtid. Vi diskuterar smedens roll historiskt och idag och ser på det traditionella metallarbetets plats i det moderna samhället.

Kursinnehåll
Du planerar ditt arbete tillsammans med lärare och gruppen i stort, tillverkar egna verktyg och får tid att fördjupa dig särskilt inom något område just du tycker är spännande. Förutom smidet får du arbeta med andra hantverk som skinn och trä, allt för att kunna följa ett föremål hela vägen från råmaterial till färdig produkt. Du får även prova på att framställa kol och eget järn.

I kursen ingår bland annat:

smide i järn:
smidesverktyg
eggverktyg för träbearbetning
beslag
bruksföremål
repliktillverkning utifrån arkeologiska fynd
kolning i olika miltyper, tillverkning av träkol att använda under kursen
järnframställning i olika förhistoriska ugnsmodeller
bronsgjutning i sand- och förlorad form
silversmide
fördjupningsarbete
träbearbetning
arkeologi, allmän orientering
skiss och form, från skiss till färdig produkt

Smedjan
Bäckedals smedja är en rymlig verkstad som ligger ca 2 km från skolan. Det går dagligen en busslinje mellan Bäckedal och smedjan. Busskort kan köpas av länstrafiken, läs mer på www.ltr.se. Det går naturligtvis även bra att cykla, promenera eller köra egen bil till smedjan.

Antal platser: 12 platser