Kreativt berättande och social hållbarhet - distans

Ansök nu

Kreativt berättande och social hållbarhet - distans

Bäckedals folkhögskola

Ansök nu

Vi undersöker och berätta om plats och vad den gör med oss. Berättarverktygen vi använder är att skriva, fotografera och filma. Kursen är för dig som vill utveckla din kreativitet och är intresserad av konst och social hållbarhet på landsbygd, i småstad och i förort. Tillsammans tar vi också del av det kulturnätverk som förgrenar sig över landet. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
60 obligatoriska nätträffar
5 frivilliga träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Tillgång till och kunskap om internet. Enklare verktyg som du kan filma, fotografera och redigera med.

Kostnader: Kursavgift: 750 kr/termin. Försäkring, material och studiebesök. Resor, mat och boende står deltagarna själva för vid fysiska träffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Plats för kursen: KF-huset Västerbotten, Ställbergs gruva Dalarna m.fl.

Kontakt:
Inga Björk

Telefon: 068016682
E-post:
inga.bjork@backedal.se


Vad handlar kursen om?

Kursen fokuserar på berättande och plats.

Vi kommer på kursen skriva, fotografera och filma och föra samtal om plats och identitet. Vi kommer att mötas på olika platser där kreativa människor på landsbygd och i förort skapat kreativa nav. 

Kursen utgår ifrån att konstnärligt skapande i olika former är viktigt både för en plats och för människorna på platsen. Det är viktigt att få uttrycka sig runt sin syn på världen, sina perspektiv och sina upplevelser genom konstnärligt skapande.

Vem vänder vi oss till?

Är du en skapande människa som bor på en plats där du saknar ett nätverk av andra skapande människor? Eller är nätverket för glest och du känner att du vill vara med och utveckla det?

Vill du skapa utifrån platsen du lever på? Vi vänder oss till dig som vill utveckla ditt berättande om plats genom skrivande, fotograferande och filmande.

Hur är studierna upplagda?

Kursen är en distanskurs med både fysiska och digitala träffar. Under läsåret är det en till två digitala träffar per vecka, samt tre fysiska träffar på hösten och två på våren förlagda till helger (fredag-söndag). De fysiska helgträffarna genomförs på olika platser. Vi kommer att göra studiebesök, ha föreläsningar och workshops på olika kulturcentrum runt om i Sverige för inspiration och utbyte av kunskap. (Med reservation för förändringar på grund av pandemin.)

Tillgång till dator och uppkoppling krävs för deltagande. Delar av kurslitteratur, filmer och arbetsmaterial är på engelska.

1. Introduktion. Vad är urban norm? Vad är social hållbarhet? Hur påverkas vi av platsen och av synen på platsen vi lever på? Hur kan detta användas tillsammans med skapande? (4 veckor)

2. Skrivande: Här får deltagarna prova på att berätta med ord. Med hjälp av enkla skrivövningar vägleds deltagarna in i ett skrivet berättande. (7 v)

3. Fotografi: Att undersöka en plats och ens erfarenheter av plats med hjälp av fotografiet. (7 v)

4. Film: Deltagarna undersöker det filmiska berättandet med hjälp av enkla verktyg. Det centrala i kursen blir hur en berättar i rörlig bild med ljud. Vem får berätta och hur berättas det om olika platser? (7 v)

5. Skrivande, fotograferande och filmande: Vi undersöker hur de olika områdena kan korsbefrukta varandra. Deltagarna bestämmer vilket eller vilka uttrycksmedel de vill vidareutveckla, och resultatet presenteras i en slutproduktion. Vi gör en utställning som parallellt ställs ut på flera olika platser (knutna till deltagarna) som sammanlänkas digitalt. (9 - 10 v)

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När du är klar med kursen ska du ha fått tillgång till och inspiration från olika konstnärliga sociala nätverk utanför staden. Du ska ha fått kunskap om några berättarverktyg som du kan arbeta vidare med och utveckla. Du ska ha fått insikt i hur platsen vi lever på får oss att förstå oss själva och påverka dem vi blir.