Psykologi 1 & 2a - distans

Ansökan stängd

En kurs för alla som är intresserade av psykologi och hur vi människor känner och handlar. Nätdiskussioner och inlämnade arbeten. Kan ge behörighet i Psykologi 1 & 2a enligt den nya gymnasieplanen.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Kursdeltagaren betalar för litteratur och ev. annat studiematerial.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 4 jun 2021

Kontakt:
Marie Hjelm

Telefon: +46 (0)680 166 70
E-post:
info@backedal.se


Kursen tar upp människans utveckling, behov, tankar och känslor. Hur vi lär oss, hur vi tar in information och hur våra sinnen fungerar, hur vi fungerar tillsammans med andra. Vad är gemensamt för alla människor och vad skiljer oss från varandra? Vad är ”normalt” och vad är ”avvikande”? Vad menas med psykisk hälsa och ohälsa? 

Diskussion kring dessa frågor tas upp av kursledaren och behandlas genom att skicka in svar och kommentarer kring de olika uppgifterna via skolans lärplattform. Deltagarna förutsätts också kommunicera med varandra i lärplattformen och ha synpunkter på varandras inlägg.

Studietakt: 50%