• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper för att leva ett mer hållbart liv och som vill vara med och skapa hållbara kunskaper och sammanhang för framtiden. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga krav på förkunskaper. Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 oktober, därefter löpande antagning i mån av plats.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 9 jan 2023 - 15 dec 2023

Kostnader: Kursdeltagaren betalar för material. För övriga kostnader se under Information om skolan.

Kontakt: Marie Hjelm

Telefon: +4668016670

E-post:
marie.hjelm@backedal.se

En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper och vår tids möjligheter för att leva ett mer (själv)försörjande liv och som vill vara med och skapa hållbara kunskaper och sammanhang för framtiden.

Kursen utgår från ett småskaligt gårdsbruk med djurskötsel, odling, skogsbruk, hantverk och förädling. Du får följa årstidernas växling och utföra sysslor som hör till för att driva en gård under ett år. Kursen är under några veckor förlagd i en levande gårdsmiljö, på Lillhärjåbygget, som är en fjällgård i väglöst land med småskaligt jord- och skogsbruk. Läs mer om gården i broschyren nedan.

Kursen förmedlar kunskaper om samspelet mellan människa, djur och natur och hur vi kan nyttja våra resurser i samklang med naturen. På kursen får du även lära dig en rad olika historiska hantverk och kunskaper i kombination med modern teknik, uppfinningsrikedom och entreprenörskap.
Målet med kursen är att ge dig möjligheter till ökad självhushållning eller egen försörjning, samt vara en drivkraft för att skapa nya och grönare jobb och ett mer resurssnålt och hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kursinnehåll:
Kursen innehåller hantverk, odling, förädling och kunskapsinhämtande på Bäckedals folkhögskola, samt några veckors vistelse och deltagande i arbetet på gården Lillhärjåbygget under olika årstider. I kursen ingår även ett flertal studieresor och möjlighet till några veckors egen praktik för inspiration och fördjupning.

Kursmoment:
- Småskaligt jordbruk med djurhållning och odling
- Djurkunskap och vardaglig skötsel av kor, får och höns
- Handmjölkning och mjölkförädling
- Odling av potatis, rotfrukter och grönsaker, samt spånadslin och hampa
- Lieslåtter och hässjning
- Grundkurs i att hantera häst och hästkörning
- Småskaligt skogsbruk, manuellt hugga ved och husbehovsvirke, klyva ved, såga virke      på solosåg och kolning
- Fiske- och fångstmetoder, slakt och tillvaratagande
- Mathantverk; mejeriprodukter, bröd och mjöl, kött och fisk, bär och svamp, rotfrukter     och grönsaker
- Hantverk; textila tekniker, skinngarvning, smide och träslöjd
- Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
- Regenerativt jordbruk och holistisk planering
- Alternativ energi
- Entreprenörskap och företagande
- Fördjupning och praktik, dokumentation av kunskap/dagbok
- Studieresor

Kurstid: 9 januari – 15 december 2023.
Sportlov v10, påsklov v15, sommarledighet några veckor under sommaren, höstlov v 44. Valbar sommarkurs under 3-6 veckor på hel- eller halvtid.

Antal platser: kursen har max 12 platser

Vem kan söka? Kursen är öppen för alla. Inga krav på förkunskaper. Ansökan kan göras när som helst under året. En första antagning görs 15 oktober, därefter löpande antagning i mån av plats.

Av dig förväntar vi oss en god närvaro och aktivt deltagande i kursen. Du behöver en grundkondition för vandringen till och från Lillhärjåbygget med egen packning, ca 7 km enkel väg. Du ska vara beredd att arbeta i skog och mark, med skötsel av djuren och många andra sysslor på gården. Det är även viktigt att du vill vara med och planera och arbeta i grupp, samt att bo och laga mat med andra under enkla förhållanden vid vistelserna på Lillhärjåbygget och vid studieresor.

Efter avslutad kurs har du fått kunskap och färdighet för att praktiskt påbörja en mer hållbar livsföring, med ökade möjligheter till självhushållning och egen försörjning. Du har fått kunskap om vad som krävs för att starta egen näringsverksamhet eller kooperativt företagande inom de gröna
näringarna. Du har fått kunskap och erfarenhet för att söka arbete på exempelvis friluftsmuseer och fornbyar, skötsel av natur- och kulturlandskap och inom informations- och besöksnäring. Kursen kan även ses som komplement till annan utbildning för att öka attraktionskraften på arbetsmarknaden.

Om du har frågor om kursupplägg eller vistelse på Lillhärjåbygget är du välkommen att kontakta:

Lars-Inge Lööv, lars-inge.loov@backedal.se, 073-1801761

Åsa Vilhelmsson, asa.vilhelmsson@backedal.se, 070-6034583

 

Om du har frågor om boende på Bäckedals folkhögskola vänligen kontakta:

Natasja Yman, 0680-16667, 070-2011689

Bäckedals folkhögskola

En skola med stor gemenskap! Vi erbjuder kurser i allmänna ämnen som ger dig behörighet till fortsatta studier. Här finns unika kurser i hantverk för dig som är intresserad av äldre tekniker i olika material. Dessa kurser ger dig ökad förståelse för samspelet mellan människa, natur och teknik. Skolans restaurang är öppen veckans alla dagar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bäckedals folkhögskola
Box 206
842 22 Sveg

Besöksadress: Bäckedal 319, Sveg

Telefon: 0680-166 70
E-post: info@backedal.se
Webbadress: http://www.backedal.se/

Jag tröttnade på att allt skulle gå så snabbt

Efter 14 år i byggbranschen sökte Hjalmar till en båtbyggarkurs. Här arbetar han utan el-verktyg och lär sig ett hantverk som får lov att ta tid.

Läs hela artikeln