På Birka folkhögskolas Allmänna kurs läser deltagarna i sin egen takt och i små grupper.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Ingela Hjelm

Telefon: 063-146813
E-post:
ingela.hjelm@regionjh.se

Utbildningen vänder sig till dig som saknar, vill komplettera eller förnya dina gymnasiekunskaper och få en grundläggande behörighet för högskolestudier. På skolan har vi en kurator och en studie- och yrkesvägledare som finns med från planering till genomförande för att stötta dig i dina gymnasiestudier.

Undervisningen sker genom lärarledda lektioner, föreläsningar, studiebesök, prov och projektarbeten i självständig form eller grupparbetsform.

Studier på Birka Folkhögskola sker utifrån en helhetssyn. Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar också aktivt i gemensamma aktiviteter. När du har gått Allmän kurs har du möjlighet att få ett sammanfattande studieomdöme. Det kan du använda om du vill söka vidare till högskola eller universitet.

Du ansöker till Allmän kurs med utgångspunkt från din tidigare studievana.

Grund – Du har inga tidigare studier på gymnasieskola, alternativt påbörjat studier och avslutat under det första året.

Fortsättning – Du har tidigare gått på gymnasieskola mer än ett år men avslutat i förtid.

Högskoleförberedande – Du har gått tre år på gymnasiet men saknar enstaka behörigheter alternativt är intresserad av att läsa ännu ett år på gymnasienivå av andra anledningar.

Språkfokus – Du har svenska som andraspråk

Du kan välja mellan 6 olika ämnesfördjupningar, beroende på dina förkunskaper och intresseområden; baskurs, kreativ media, psykosocial hälsa, kultur/hantverk, dans och musik.

Den schemalagda studietiden är minst 20 tim/vecka.

Grundläggande ämnen som krävs för behörigheter:

 • matematik 1

 • svenska 1-3

 • svenska som andraspråk 1-3

 • engelska 5-6

 • samhällskunskap 1a1

 • historia 1a1

 • religionskunskap 1

 • naturkunskap 1a1


  Möjliga övriga ämnesval:

 • matematik 2-5
 • naturkunskap 2

 • samhällskunskap

 • filosofi

 • psykologi

 • musik

 • bild

 • hantverk

  Möjliga övriga ämnesval genomförs om tillräckligt antal studerande har anmält sig. Minst 5 deltagare/grupp.

 • Behörighetskrav
  Samtliga grupper:

 • Avslutad grundskola.

 • Du fyller 18 år det år du påbörjar utbildningen.

 • För deltagare med annat modersmål än svenska krävs att man läst SFI nivå 4 (D).

 • För kreativ mediafördjupningen krävs datorvana.

  Kostnader
  Kostnader för kursmaterial, aktiviteter och studiebesök betalas av deltagaren själv. För mer information om kostnader se under rubrikerna "Studerandeinfo"- "Studerandes rättigheter" - "Studiekostnader".

  För information om urvalskriterier och antagningsprocess se under rubrikerna "Studerandeinfo"- "Studerandes rättigheter" - "Behörigheter,ansökan, urvalskriterier, antagningsprocess" (www.birka.fhsk.se).