Behandlingspedagogutbildning

Birka folkhögskola


Ansök nu
Utbildningen är en teoretiskt och praktiskt kvalificerad eftergymnasial utbildning. Drogkunskap, psykiatri, social metodik, ledarskap, etik, genusperspektiv och beroendeproblematik.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 15 apr 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 år gymnasium eller motsvarande. Fullständigt betyg.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Johan Brånäs

Telefon:
E-post:
johan.branas@birkafolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 15 apr 2020

För dig som vill arbeta med människor!

SYFTE
Utbildningen syftar till att ge varje studerande en personlig utveckling och insikt om den egna förmågan. Det är ett viktigt förebyggande arbete mot egen ohälsa och utbrändhet i den framtida yrkesrollen.
Kommunikativa färdigheter som konflikthantering, samarbetsförmåga och deltagande i arbets- och samtalsgrupper. Utbildningen vänder sig till dig som önskar mer än baskunskaper inom behandlingsarbete och som är beredd att gå in i ett arbetsområde som både är utmanande och utvecklande, men framförallt meningsfullt och omväxlande.
Birka erbjuder dig en grundläggande Yrkesutbildning inom ett brett arbetsfält,
exempelvis på behandlingshem, öppenvårdsenheter, familjehem, skola, institution och /eller anstalt.

MÅL
Mål för den studerande under utbildningen är bland andra att:
– Delta i den förändringsprocess som betecknar professionellt behandlingsarbete
– Leda en klientgrupp
– Medverka i ett behandlingshems metod - och utvecklingsarbete
– Känna till de lagar som styr vårdarbete
– Samverka med och utföra uppdrag åt olika huvudmän och uppdragsgivare
– Dokumentera allt ovanstående


METODIK OCH PEDAGOGIK
Utbildningen präglas av folkbildningstanken och dess pedagogiska förhållningssätt. Utbildningen bygger därför delvis på studenternas egna kunskaper och erfarenheter.
Utbildningen tränar den blivande behandlaren att bli en person som står stabil i sin yrkesroll.
Ett målmedvetet terapeutiskt och professionellt förhållningssätt kräver mognad, integritet och uthållighet. För att bli en mångsidig behandlare krävs att dessa personliga egenskaper tränas och kombineras med metodiska och teoretiska insikter. Den yrkesförberedande inlärningen sker därför genom ett process- och problembaserat lärande, individuellt och i grupp.
Utbildningen är processinriktad och kräver därför personlig närvaro och aktivt deltagande. Vi ställer därför krav på 90% närvaro på varje delkurs, vid frånvaro krävs fullgörande och kompletterande uppgifter. Under kursen gång görs uppföljningar av den studerandes kunskaper.
Genom det problembaserade lärandet ges gott om utrymme att redovisa inhämtade kunskaper. Redovisningarna sker genom skriftliga PM samt gruppredovisningar/seminarier.

 

Ansökan
Ansökan skall vara inlämnad senast 15 april till Birka Folkhögskola, 830 43 Ås, Tel:063-147400
Ansökan görs på särskild blankett, med betyg, foto och personligt brev.