Beroendeterapeut en är vidareutbildning för dig som idag arbetar som behandlingspedagog, socialpedagog eller är verksam inom branschen och vill fortbilda dig inom området beroende.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Behörighetskrav Du har avslutat och godkända gymnasiebetyg Du har avslutade studier, om minst 2 år, inom yrket. Det är meriterande om du har yrkeslivserfarenhet. För den som haft en egen tidigare personlighetsproblematik som behandlats professionellt,

Kostnader: Serviceavgift 600 kronor. Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Peter Nääs

Telefon:
E-post:
peter.naas@birkafolkhogskola.se

Utbildningen är på distans under ett läsår med 10 platsträffar på Birka, utbildningen ges på 50% vilket betyder att du kan arbeta samtidigt som du går utbildningen.

Utbildningen fokuserar på 12-stegsbehandling och CRA- behandling och även grunder och orientering inom KBT.

Utbildningen kommer följa socialstyrelsens riktlinjer kring missbruksvård och socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation för utförare och gällande lagstiftning kring behandlingsyrket.

Kursens innehåll

Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruk och beroende:

 • Bedömningsinstrument
 • Medicinska test
 • Läkemedelsbehandling
 • Psykologisk och psykosocialbehandling
 • Psykosociala stödinsatser
 • Behandling vid samsjuklighet
 • Psykologisk och psykosocial behandling för ungdoma

Metoder

 • 12 stegs – Behandling
 • CRA – Behandling
 • Spel – Behandling
 • Medberoende-Behandling
 • Återfallets prevention
 • Stödgruppsledare barn till missbrukare
 • Tidiga sexuella övergrepps-program
 • Suicidprevention

Orgentering / Grunder

 • KBT
 • Gestaltterapi


Ämnen

 • Affekt teori
 • Anknytning
 • Stress / Ångest
 • Skam
 • Kriminalitet
 • Ledarskap
 • Gruppterapi
 • Grupprocesser
 • Grupphandledning
 • Samtal med MI
 • Mindfulness
 • Etik
 • Sorg och Sorgebearbetning
 • Beroenden

Platsträffar på Birka

I utbildningen är det 10 platsträffar på Birka, varje platsträff kommer att vara mellan onsdag till fredag.
Träffarna är till för föreläsningar, arbetsprocesser och för att ge dig en möjlighet till kunskapsutbyte med andra deltagare och föreläsare.

Praktik

Under utbildningen kommer du ha 100 timmar praktik.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter genomförda studier kommer du kunna Bedöma klienter och matcha klienter till behandlingsinsats Leda grupper och grupprocesser Genomföra professionella samtal Förstå och behandla olika beroendeproblematiker Arbeta med anhöriga