Fritidsledarutbildning på distans - heltid

Birka folkhögskola


Ansök nu
Birkas fritidsledarlinje syftar till att utbilda kvalificerade ledare för fritidsverksamheter, socialt arbete och besöksnäring.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år 2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande gymnasiebehörighet. Ledarerfarenhet motsvarande sex månader.

Kostnader: Serviceavgift 600:-/termin, studielitteratur ca 1500 kr, Tillgång till dator eller annan enhet med internetuppkoppling. Headset med mikrofon samt webbkamera,tillgång till utrustning och kläder för utomhusaktiviteter och friluftsliv

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 30 jun 2021

Kontakt:
Johan Brånäs

Telefon: 063-147416
E-post:
johan.branas@birkafolkhogskola.se

Utbildningens tonvikt

läggs på ledarskap/kommunikation, utomhuspedagogik, hälsa/folkhälsa och

samhällsarbete och entreprenörskap.

Birkas fritidsledare: (efter fullgjord utbildning)

– Kan visa: avancerade kunskaper inom arbetsområdets eller studiernas huvudområde,

insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling och kvalitetsarbete, djup

kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella

forsknings/utvecklingsfrågor

Kan Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra, komplexa uppgifter,

kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet

– Kan: värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till

relevanta, sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, tillämpa specialiserad kunskap för

utveckling inom arbets- eller studieområdet, ta ansvar för ledning, planering,

genomförande och utvärdering av fritids- social- och andra verksamheter för individer och

grupper.

– Kan visa god självkännedom och insikt med hög medvetenhet om det personliga

professionella förhållningssätt betydelse för sitt ledarskap för individer och grupper såväl

som för att verka för samhällsutveckling baserad på humanism.