Birka Musikutbildningars klassiska profil är en tvåårig utbildning som utvecklar och fördjupar deltagarens artistiska förmåga, solistiskt och i grupp.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökningskurs 5-6 april

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Fredrik Mårtensson

Telefon:
E-post:
fredrik.martensson@regionjh.se

Vi arbetar för en ökad förståelse av den klassiska musikens framförande, tekniker, historia, struktur och tradition och vill också visa på dess roll och möjligheter i dagens musikklimat och samhälle.

Vi som undervisar tror på musikens kraft att berika och stimulera kropp och själ hos såväl utövare som publik! Vi vill förmedla ett lustfyllt förhållande till klassisk musik och öka förståelsen av hur den hänger ihop med andra musikstilar och konstarter. Vi arbetar aktivt med att öka deltagarens medvetande om de kroppsliga och mentala aspekterna av musicerande och uppträdande.

Genom att uppmuntra nyfikenhet, eget skapande och ansvar vill vi inspirera till hängivenhet, självreflektion, självutveckling och det livslånga lärande ett liv med musik innebär.

Förutom undervisning, övning och uppspelningstillfällen består läsåret, bland annat, av gästlärare, konserter och workshops med professionella musiker, samt ett återkommande projekt där Birkas tre inriktningar – klassisk/ jazz/ folkmusik – möts över ett gemensamt tema.
Vi gör ett stort antal konserter, både inom Birka och utanför, förutom de traditionsenliga jul och vårkonserterna spelar den klassiska profilen till exempel på Peterson-Bergers Sommarhagen.

Kursplan:
Huvudinstrument
Biinstrument
Interactions (Ensemble, gemensam instrumentlektion/performance, ensemble-ledning, masterclass, improvisation, outreach, sökningsförberedelser)
Teori och gehör
Musikhistoria
Ackompanjemangsresurs
Kulturmöte
Projektvecka
Turnevecka
Studieresa
Gästlärare
Tillval
Ergonomi
Reflections
Skolgemensamt tillval

Tillval:
 Mental träning
, Songwriting
, Folkmusikensemble
, Studio, Minimalistisk ensemble

Lärare i profilämnen: Fredrik MårtenssonStephanie Wendt, samt timlärare.