Skogsutbildning för skogsägare

Birka folkhögskola


Ansökan stängd
Det här är en utbildning som vänder sig till dig som äger skog, kommer att äga skog i framtiden, som i ditt arbete kommer i kontakt med skog eller på annat sätt är intresserad av skogsägande.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste fylla 18 det år du påbörjar utbildningen Påbörjat eller avslutat gymnasium

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 600 kronor tillkommer. Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2019 - 30 jun 2020

Kontakt:
Håkan Schuberg

Telefon:
E-post:
hakan.schuberg@birkafolkhogskola.se

Kursen vill göra dig som skogsägare bättre rustad för att uppnå dina mål med ditt skogsägande.

Exempel på sådana mål kan vara.

 • Ökad lönsamhet
 • Optimerad miljö för ditt företagande.
 • Ökad biodiversitet.
 • En trivsam skog att vistas i för dig och dina nära och kära.
 • Bättre jakt och fiske.
 • Nya företagarmöjligheter.

Kursinnehåll

 • Skogens ekologi
 • Skogsuppskattning och skoglig värdering, hur mycket virke står det i min skog och vad är det värt.
 • Skogsbruksplanen hur använder jag den?
 • Produktion, hur får jag min skog att producera det jag vill ha.
 • Motormanuellt skogsarbete, motorsåg och röjsågskörkort.
 • Ekonomisk planering och optimering av mitt skogsägande.
 • Värdehöjande åtgärder i mitt skogsbruk.
 • Hur fungerar en kommersiell avverkning.
 • Olika typer av skogsskötsel.
 • Viltvård, naturvård och hänsyn i det privata skogsbruket.
 • Skogens trädslag och deras förutsättningar i ditt skogsbruk.
 • Föryngring av skog.

Under ditt läsår kommer det även att vara 10 platsbundna träffar på Birka Folkhögskola eller plats efter överenskommelse. Träffarna är till för att möjliggöra kunskapsutbyten, workshops, spännande föreläsningar av kunniga personer inom branschen och inte minst möten med andra skogsägare. 

Under ditt läsår kommer du få gå igenom olika moment som ger dig bland annat körkort b för motorsåg och körkort RB för röjsåg. Under utbildningen kommer du även gå gå en syn-kurs (Skogsbranschens yrkesnämd) om natur och kulturhänsyn som berättigar för att arbeta med röjning och plantering som entreprenör eller anställd.

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 600 kronor tillkommer.
Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Behörighetskrav

 • Du måste fylla 18 det år du påbörjar utbildningen
 • Påbörjat eller avslutat gymnasium


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter utbildningen kommer du att ha Att som skogsägare uppnå de mål som hen har med sitt skogsbruk. Att ha körkort för både motorsåg B och röjsåg RB. Att kunna lägga upp en effektiv arbetsplanering för sitt motormanuella skogsarbete. Att ha koll på hur den ekonomiska redovisningen fungerar och kunna planera sitt skogsägande efter det. Att veta vilka naturvårdsinsatser som är lämpliga för sin fastighet och vad dessa kostar skogsägaren. Att veta vad man kan göra för insatser för att öka fisk, småvilt och andra djurarters populationer på sin fastighet. Att vara väl insatt i olika skogsskötselmetoder och skötsel av olika trädslag. Kunskap om de ekonomiska konsekvenserna av certifiering av fastigheten. Olika virkessortiment och andra kommersiella produkter fån din skog Att kunna optimera sina virkesaffärer.