Skogsutbildning för skogsägare

Birka folkhögskola


Ansökan stängd
Det här är en utbildning som vänder sig till dig som äger skog, kommer att äga skog i framtiden, som i ditt arbete kommer i kontakt med skog eller på annat sätt är intresserad av skogsägande.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste fylla 18 det år du påbörjar utbildningen Påbörjat eller avslutat gymnasium

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 600 kronor tillkommer. Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 30 jun 2020

Kontakt:
Håkan Schuberg

Telefon:
E-post:
hakan.schuberg@birkafolkhogskola.se

Kursen vill göra dig som skogsägare bättre rustad för att uppnå dina mål med ditt skogsägande.

Exempel på sådana mål kan vara.

 • Ökad lönsamhet
 • Optimerad miljö för ditt företagande
 • Ökad biodiversitet
 • En trivsam skog att vistas i för dig och dina nära och kära
 • Bättre jakt och fiske
 • Nya företagarmöjligheter

Kursinnehåll

 • Skogens ekologi
 • Skogsuppskattning och skoglig värdering, hur mycket virke står det i min skog och vad är det värt?
 • Skogsbruksplanen: hur använder jag den?
 • Produktion: hur får jag min skog att producera det jag vill ha?
 • Motormanuellt skogsarbete.
 • Ekonomisk planering och optimering av mitt skogsägande
 • Värdehöjande åtgärder i mitt skogsbruk
 • Hur fungerar en kommersiell avverkning?
 • Olika typer av skogsskötsel
 • Viltvård, naturvård och hänsyn i det privata skogsbruket
 • Skogens trädslag och deras förutsättningar i ditt skogsbruk
 • Föryngring av skog

Under ditt läsår kommer det även att vara 10 platsbundna träffar på Birka Folkhögskola eller plats efter överenskommelse. Träffarna är till för att möjliggöra kunskapsutbyten, workshops, spännande föreläsningar av kunniga personer inom branschen och inte minst möten med andra skogsägare. 

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 600 kronor tillkommer.
Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Behörighetskrav

 • Du måste fylla 18 det år du påbörjar utbildningen
 • Påbörjat eller avslutat gymnasium

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.birka.fhsk.se/utbildningar/program/skogsutbildning/