Behandlingspedagogutbildning

Ansökan stängd

Behandlingspedagogutbildning

Birka folkhögskola

Ansökan stängd

Som behandlingspedagog utvecklar du en fördjupad förståelse för hur du och andra fungerar i olika sammanhang. Vi fokuserar på mötet mellan och med människor samtidigt som vi vill ge varje studerande en möjlighet till utveckling och insikt om den egna förmågan. Du bygger upp ett professionellt förhållningssätt där du i din yrkesroll kommer att kunna reflektera, förstå sammanhang och tillföra nya perspektiv på ett nyanserat sätt genom de kommunikativa verktyg du fått med dig från utbildningen. Drogkunskap, psykiatri, social metodik, ledarskap, etik, genusperspektiv och beroendeproblematik ingår som delmoment i utbildningen.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du fyller minst 23 år det år du påbörjar utbildningen. Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 30 aug 2021 - 2 jun 2023

Kontakt:
Peter Nääs

Telefon:
E-post:
peter.naas@birkafolkhogskola.se


Kursinnehåll

 • Förhållningssätt, bemötande och grupprocesser
 • Bristande omsorg av barn/ Dysfunktionella familjemönster
 • Beroende
 • Utvecklingspsykologi
 • Psykiatri/psykisk ohälsa
 • Migration/integration
 • Kulturella skillnader och kulturmöten
 • Socialtjänstlagarna
 • Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruksvård
 • Ledarskap och pedagogik
 • Sociologi, socialpsykologi och psykologi
 • Behandlingsmetoder (orientering i KBT, 12-Steg, Gestaltterapi, Psykosyntes, psykodynamisk mm)
 • Gruppprocessmetoder och samtalsmetoder
 • LIA
 • Våld, sorg och kriminalitet

Praktik

I utbildningen kommer du få göra totalt 12 veckors praktik under två läsår.