Skriv och fotografera på distans

Ädelfors folkhögskola


Ansökan stängd
Under hösten erbjuder vi korta inspirerande kurser i att skriva och fotografera. Kurserna syftar till att stärka kursdeltagarnas förmåga att självständigt arbeta med text och bild.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 14 arbetsdagar per kurs fördelat på tre veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Kursen hålls av Ädelfors folkhögskola.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 2 sep 2019

Plats för kursen: Distans

Kontakt:
Carina Lindén-Rydén

Telefon: 0383-571 92
E-post:
carina.linden-ryden@adelfors.nu

Kurserna syftar också till att deltagarna ska kombinera texter och fotografier för att på så vis hitta sitt eget konstnärliga uttryck. De fem kurserna är på 14 arbetsdagar vardera. Du kan anmäla dig till en eller flera kurser samtidigt. Undervisningen bedrivs på distans och kommunika-tion med kursledare och kamrater sker per e-post.

Vad krävs: Viss vana vid ordbehandlingsprogram och bildredigering krävs, som att kunna infoga bild och text i samma dokument. Du måste inte ha systemkamera utan du kan delta i de olika övningarna med mobilkamera och kompaktkamera. Kursdelta-garna ska i vissa övningar ge respons på kurskam-raters alster. Att ge respons och konstruktiv kritik på andras bilder och texter är en viktig del i lärandet.

Kursledare
Mickan Thor – journalist, fotograf och författare som givit ut ett tiotal böcker där hon kombinerar text och foto. Se gärna Mickan Thors blogg Njutbart Blädder: 
https://mickanthor.blogspot.com

Fakta om fem kurser:

• Kursernas längd: 14 arbetsdagar fördelat på 3 veckor. Vi har inga fysiska träffar.
Undervisningen är kostnadsfri
• Kursens omfattning: Helfart
• Tidpunkt: Distanskurs.
• Sista ansökningsdag: 26 augusti 2019.
• Kursstart: se vid respektive kurs.
• Kursslut: se vid respektive kurs .
• Målgrupp: För dig med intresse av att skriva
och fotografera
• Kursmaterial: står du för själv.
• Kursledare: Mickan Thor, författare. Läs gärna mer av Mickan på hennes blogg “Njutbart blädder: mickanthor.blogspot.com och på www.facebook.com/Mickan-Thor-Eder-Lanttant-428877290570533/

Skrivandets och fotandets grunder
Kurstid: 2 - 19 september
Vi tittar på grundläggande plattformar och på grundför-utsättningarna för kreativt skrivande och fotograferande. Vi sätter ramarna för hur vi tänker, hur vi betraktar och hur vi arbetar för att skapa bra resultat i vår kreativitet. Vi tit-tar på övningsfilmer för grunderna i fotografering. Vi gör övningar där vi bildsätter en given text och tvärtom, vi skriver texter utifrån givna foton. Vi pratar om konstruktiv kritik och det lärorika att ge, och få, respons på varandras arbetsuppgifter.

På med nya glasögon!
Kurstid: 23 september - 10 oktober
I den här kursmodulen arbetar vi med fotoseende och bildvärden, med gestaltning och miljöbeskrivningar.övar oss att se och betrakta saker omkring oss på ett nytt sätt, med nya glasögon på. Vi ska lära oss upptäcka ob-jekt och aktiviteter att skildra med såväl kameran som med pennan. Syftet är att vi ska hitta vårt eget unika bildspråk som finns inom oss och förlösa. Vi ska hitta vår egen individuella stil som fotograf och författare. 

Du - en fotograferande poet
Kurstid: 14 - 31 oktober
Dikter och poesi av olika slag är ett mycket kraftigt verk-tyg att ta till för att väcka känslor eller för att sätta ord på sina egna tankar. Mörka och sorgliga likaväl som ljusa och lyckliga. Många är vi som lättar vårt hjärta genom diktan-det och skrivandet. Att kombinera poesi och lyrik med fotografier är ofta otroligt berörande och effektfullt. I den här kursmodulen förvandlas vi till fotograferande poeter.

Vem berättar och vem gör vad?
Kurstid: 4 - 21 november
Här jobbar vi med berättarperspektiv och med att ge våra karaktärer liv och egenskaper som ger dem trovärdighet inför läsarna. Vi skapar och förmänskligar våra karaktärer. Dessutom tittar vi på hur man bygger upp en berättel-ses dramaturgi så att läsaren hålls fängslad av berättel-sen från början till slut. Precis som en filmskapare klipper ihop scener från olika miljöer utan förklarande mellanled så kan vi göra likadant när vi målar upp scener med ord. De pedagogiska metoder vi arbetar med i den här kurs-modulen kommer bland annat från boken Pennvässaren.


Dags att bli författare
Kurstid: 25 november - 12 december
I vår femte kursmodul ska du ta på dig författarkostymen. Du går här in i rollen som etablerad och älskad författare vars läsekrets ivrigt och förväntansfullt väntar på din an-dra roman i en trilogi. Du får vissa förbestämda händelser som ska inträffa längs vägen i romanförfattandet. Du ska också göra romanens framsida, baksida, författarporträtt, göra dess inledande citat och dedikation. Du ska även kliva in i journalistrollen och skriva en recension på din nyutgivna roman.