Assistentkurs på distans - elev/personlig assistent

Ädelfors folkhögskola


Ansökan stängd

Med människans totala situation i centrum får du kunskaper som är värdefulla i ditt arbete som elev- eller personlig assistent. T.ex. specialpedagogik, teori och praktik samt teckenkommunikation.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
11 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Rekommenderad ålder 20 år, samtal/intervju: en dag under vecka 46. Besked om antagning under v 48.

Kostnader: <p>1000 kr avgiften täcker undervisningsmaterial, elevförsäkring, förbrukningsmaterial, elevprojekt.</p>

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2019

Kontakt

Gunnel Rosell Mårdahl

Telefon: 0383-571 18
E-post:
gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu

Assistent kurs på distans

Utbildningen är ettårig och går både som när- och distanskurs.  Distansutbildning genomförs med gemensamma träffar på folkhögskolan cirka en gång per månad.  Mellan de obligatoriska träffarna bedriver du självstudier.

Mål

- Ge den studerande kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar samt konsekvenser av att leva med dessa.
- Fördjupa deltagarens kunskap om sig själv, sin yrkesroll och sitt kommande yrkesområde.
- Ge den studerande teoretiska och praktiska verktyg för att på bästa sätt möta yrkesområdets krav.

Utbildningens block

- Yrkesområdet
- Beteendevetenskap - människan
- Pedagogik
- Samhällsvetenskap
- Teckenkommunikation
- Praktiska moment
- Sex veckors praktik

Att ansöka till kursen

Det gör du smidigt på Schoolsofts ansökningsformulär, men du kan också ladda ner vår ansökan på pdf-fil. www.adelfors.nu

  • Skriv ett personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.
  • Låt någon som känner dig fylla i rekommendationsbrevet. Han eller hon kan ladda hem den direkt härifrån.
  • Fyll i ansökning tillsammans med kopior på betyg och anställningsintyg, personligt brev, rekommendationsbrev och eventuell bilaga för funktionsnedsättning.