Personlig/elevassistent på distans

Ädelfors folkhögskola


Ansökan stängd
Personlig assistent får du kunskaper som är värdefulla i ditt arbete. T.ex. specialpedagogik, teori och praktik samt teckenkommunikation. Med människans totala situation i centrum.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
11 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskola med särskild behörighet motsvarande svenska 2 eller svenska 2 som andra språk. Lägsta ålder är 20 år. Antagningsdag är den 14 november.

Kostnader: Material: 1 050 kr/läsår

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2020

Kontakt:
Gunnel Rosell Mårdahl

Telefon: 0383-571 18
E-post:
gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu

Assistent kurs på distans

Utbildningen är ettårig och går som distanskurs. Distansutbildning genomförs med gemensamma träffar på folkhögskolan cirka en gång per månad.  Mellan de obligatoriska träffarna bedriver du självstudier.

Mål

- Ge den studerande kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar samt konsekvenser av att leva med dessa.
- Fördjupa deltagarens kunskap om sig själv, sin yrkesroll och sitt kommande yrkesområde.
- Ge den studerande teoretiska och praktiska verktyg för att på bästa sätt möta yrkesområdets krav.

Utbildningens block

- Yrkesområdet
- Beteendevetenskap - människan
- Pedagogik
- Samhällsvetenskap
- Teckenkommunikation
- Praktiska moment
- Sex veckors praktik

Att ansöka till kursen

Det gör du smidigt på Schoolsofts ansökningsformulär, men du kan också ladda ner vår ansökan på pdf-fil. www.adelfors.nu

  • Skriv ett personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.
  • Låt någon som känner dig fylla i rekommendationsbrevet. Han eller hon kan ladda hem den direkt härifrån.
  • Fyll i ansökning tillsammans med kopior på betyg och anställningsintyg, personligt brev, rekommendationsbrev. Samtalet tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för din antagning.  

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen har du kunskaper att arbeta som elev-/personlig assistent.