Engelska i Praktiken låter dig ta fasta på den ovärderliga kombinationen av teori och praktik. Du läser först engelska i skolan för att sedan praktisera på en arbetsplats.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska, därför bör du ha förkunskaper motsvarande minst nivå steg 6.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 6 jan 2020 - 12 jun 2020

Plats för kursen: Brighton (England)

Kontakt:

Telefon:
E-post:

Att varva teori med praktik i klassrummet och på en engelsk arbetsplats tillåter dig att ta ett kliv rakt in i språket och kulturen, med kurskamraterna i skolan, personalen på språkpraktikplatsen och med människor du möter på fritiden. 

Målet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper i engelska och personlig utveckling, arbetslivsorienterade erfarenheter och kunskap i interkulturell kommunikation.

Språkundervisning
De första 8 veckorna ägnas framför allt åt att fördjupa kunskaperna i engelska. Under förmiddagarna har du rena engelskalektioner och på eftermiddagarna har du lektioner som förbereder dig för tiden på arbetsplatsen.
Du kan också välja den senare kursstarten och då ha 4 veckors språkundervisning på skolan.
Normalt har du lektioner mellan 09:00-14:45.

Under din andra kursvecka kommer du få veta vilken arbetsplats du ska göra praktik på och vad du kan förvänta dig av den.

Efter de inledande veckorna på skolan är du på arbetsplatsen 4 dagar/vecka och på fredagar har du lektioner med de andra deltagarna i skolan.
Under sista kursveckan har du lektioner i skolan samt sammanfattar och utvärderar tiden på arbetsplatsen.


Arbetsplatsförlagd utbildning 
Skolan ordnar språkpraktik på olika arbetsplatser i och omkring Brighton. 
Språkpraktiken är oavlönad men du är förstås berättigad till studiemedel även under denna period.

Att bo i England och ha sin kurstid delvis förlagd till en arbetsplats är ett spännande och effektivt sätt att snabbt förbättra sin engelska. För de flesta är det också utmanande. Det är därför viktigt att du funderar igenom om detta är en kurs för dig och vad det kan innebära att under den arbetsplatsförlagda kurstiden omge sig med människor på en riktig arbetsplats i riktiga situationer.
Du förväntas följa arbetsplatsens tider, normalt 09:00 - 17:30.

Du kan välja att ha din språkpraktik inom något av följande områden:

-Administration
-Finance 
-Information Technology 
-Marketing 
-Travel & Tourism 
-Hotel and Catering
-Charities 
-Cafés

Är det något annat område du är intresserad av så hör av dig så undersöker vi möjligheterna.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Syftet med språkpraktiken är att ytterligare förbättra dina kunskaper i engelska, ge dig erfarenhet från en engelsk arbetsplats, utvecklas på det personliga planet och generellt lära dig mer om engelsk kultur, särskilt då arbetslivskultur. Arbetsplatsförlagd utbildning är ett utmärkt sätt att snabbt förbättra sina färdigheter i engelska och din sociala förmåga.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.braheskolan.se/#/kurs/84