Engelska vårkurs -Visingsö/Brighton

Braheskolan - Visingsö folkhögskola


Ansökan stängd

Förbättra din engelska och lär dig mer om Englands kultur och samhälle. Kursen hjälper dig att kommunicera säkert och flytande i vardaglig engelska.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst engelska steg 5 (behöver ej vara avklarad).

Kostnader: Utbildning på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar för kost och logi samt en kursavgift som går till studiematerial, studiebesök, aktiviteter o dyl.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 13 jan 2020 - 12 jun 2020

Plats för kursen: Halva studietiden på Visingsö, halva i Brighton

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se

Kursen startar på natursköna Visingsö och fortsätter därefter på vår skola i Brighton, England. 
Fördelen med att starta på Visingsö är att du lär känna de andra deltagarna innan det bär av till England. Du får också möjlighet att uppleva hur det är att bo på internat på folkhögskola. 

Undervisning på Visingsö
Under våra allmänna engelska lektioner fokuserar vi på färdigheter som att tala, lyssna, läsa och skriva och ger dig tid att lära och träna nytt vokabulär, grammatik, engelskt uttal och idiom.
För den som vill finns möjlighet att efter avslutad kurs få behörighet i engelska upp till steg 7.

Under första veckan får du göra ett diagnostest och därefter nivågrupperas grupperna. Din studiedag kommer att variera beroende på vilka specialkurser du valt och vilken grupp du tillhör. Skolan börjar kl 09.00 och avslutas ca kl 14.45. 

All undervisning sker på engelska. Du förväntas att aktivt delta i klassrumsarbetet och även kommunicera på engelska. Under kursens gång kommer du bland annat att:
• lära dig grundläggande engelsk grammatik och terminologi
• utveckla ditt ordförråd
• lära dig om kultur i den engelskspråkiga världen
• läsa engelskspråkig litteratur
• studera Storbritanniens kultur och historia
• öva upp din förmåga att nyanserat diskutera och samtala kring olika ämnen
• öva upp din förmåga att hålla muntliga redogörelser i olika sammanhang
• träna dig att i läsa och förstå olika typer av text på engelska
• förstå språkets roll som kulturbärare
• läsa om och diskutera aktuella händelser i världen

Undervisningen kommer att ske i olika former såsom lektioner, föreläsningar, grupparbeten, seminarier och redovisningar. Då undervisningen strävar efter att vara så varierande som möjligt kommer vi ibland att använda ett lekfullt format som exempelvis rollspel, dramaövningar, sång, dans och kommunikationsövningar. 

Du förväntas att aktivt delta på lektionerna och göra de förberedelser som krävs inför varje lektionstillfälle.


Undervisning på Loxdale, England
Under veckan ligger all språkundervisning förlagd innan lunch som obligatoriska ämnen. Efter lunch är studier obligatoriskt men här finns valmöjligheter inom ramen för det vi kalla English Plus och English through

English plus
För att få ut så mycket som möjligt av tiden på Loxdale kombineras språkstudierna  med ett spännande utbud av kulturella och pedagogiska ämnen som konst, trädgårdsarbete, mode, drama, fotografi, miljöstudier, media, brittisk kultur, historia och kreativ engelska. Detta ger dig en ännu bredare förståelse för det engelska språket på en djupare, kulturell nivå.
Exakt vilka ämnen som erbjuds kan variera något från termin till termin.
Du får mer information om vilka ämnen du kan välja efter att du blivit antagen.


English through 
Som en del av kursen lär du dig engelska genom ett annat ämne, med fokus på att utveckla språket. Detta kallas "English Through" och du kan välja bland ämnen som tentamen, historia, film, konstuppskattning, affärsengelska, kreativt skrivande, musikuppskattning och skriva en barnbok.
English through innebär inte att du ska bli expert på trädgårdsarbete om du väljer "gardening" utan att du ska bli mer familjär med de olika uttryck och det vokabulär som används inom ämnet. Du får mer information om vilka ämnen du kan välja efter att du blivit antagen.

Föreläsningar
För att göra studietiden så stimulerande som möjligt, erbjuds varje vecka en föreläsning som fokuserar på olika aspekter av det brittiska livet. Exempel på föreläsningar kan vara: Homelessness, Things to do in London, British History, HIV and the Terence Higgins Trust, Presentation Techniques, Brighton Music Scene, London Architecture, Street Art, Acupuncture and Nutrition.

Britain today
Under lektionerna ”Britain today” lär du dig  mer om det brittiska samhället. Lektionerna tar upp olika aspekter av det moderna Storbritannien, med ämnen som välfärd, utbildning, politiska och rättsliga system.

Aktivitetsvecka
I mitten av terminen ligger en aktivitetsvecka vars syfte är att du ska få möjlighet att studera olika aspekter av samhälls- och kulturliv i Storbritannien som du sedan redovisar i projektform. Tillsammans med klasskompisar och din lärare att ordnar du studiebesök och aktiviteter i olika delar av landet. Du kan också till exempel ha praktikplats på ett företag i Brighton.


Läs mer 
Läs mer om hur det är att läsa på folkhögskola i England här: 
www.folkhogskola-england.seDetta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska. Du får möjlighet att öka ditt självförtroende, att våga prata och ta kontakt, du lär dig om det engelska samhället och kulturen. Vi utfärdar behörighetsintyg till dig som har behov av det under förutsättning att du uppfyllt kraven.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://braheskolan.se/#/kurs/17