English & Art - Visingsö/Brighton

Braheskolan - Visingsö folkhögskola


Ansök nu
Bredda din allmänbildning och formella kunskaper inom ämnena engelska och konst. Undervisningen kommer huvudsakligen att fokusera på din konstnärliga utveckling och ditt eget skapande.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper inom konstområdet krävs. Kursen vänder sig till dig som tillsammans med andra vill utveckla ditt konstnärliga skapande och din språkliga förmåga. Du bör ligga på minst steg 5 i engelska.

Kostnader: Utbildning på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar för kost och logi samt visst kursmaterial, utflykter, skolförsäkring, intyg, mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 13 jan 2020 - 12 jun 2020

Plats för kursen: Halva tiden på Visingsö andra halvan av terminen i Brighton, England

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se

Kursen startar på natursköna Visingsö och fortsätter därefter på vår skola i Brighton, England.
Fördelen med att starta på Visingsö är att du lär känna de andra deltagarna innan det bär av till England. Du får också möjlighet att uppleva hur det är att bo på internat på folkhögskola. 
Konstundervisningen är mer intensiv under tiden på Visingsö medan du under tiden i Brighton fokuserar lite mer på språkdelen.

ART
Inom profilämnet konst kommer du att ges möjlighet till eget skapande inom exempelvis teckning, målning, skulptur och olika former, material och metoder vid visuell kommunikation.
All undervisning sker i klassrumssammanhang, både i helklass och individuellt. Du förväntas att delta aktivt i klassrumsarbetet både genom eget skapande och deltagande vid diskussioner och redovisningar. Under kursens gång kommer du bland annat att:
• lära dig olika tekniker inom teckning med blyerts och kol
• lära dig olika tekniker inom akvarell- och akrylmålning
• studera perspektivlära
• träna den kreativa processen vid konstnärligt skapande
• hämta inspiration från, och diskutera, moderna konstströmningar
• inspireras av konsthistoriens mästare och deras verk
• diskutera den viktiga kopplingen mellan ord och bild genom att studera illustrationer
• experimentera med modellering med olika material såsom papier maché eller gips
• öva upp din förmåga för analys av olika former av visuell kommunikation
• träna dig i exponering av konst genom utställningsteknik

Under tiden på Visingsö sker konstundervisningen på svenska medan den i England sker på engelska.

ENGLISH 
Inom ämnet engelska kommer det att ges lektioner på målspråket i exempelvis grammatik och allmän språklära, kulturhistoria, litteratur och geografi. All undervisning i engelska sker på målspråket. Du förväntas att aktivt delta i klassrumsarbetet och även kommunicera på målspråket. Under kursens gång kommer du bland annat att:
• lära dig grundläggande engelsk grammatik och terminologi
• utveckla ditt ordförråd
• lära dig om kultur i den engelskspråkiga världen
• läsa engelskspråkig litteratur
• studera Storbritanniens kultur och historia
• öva upp din förmåga att nyanserat diskutera och samtala kring olika ämnen
• öva upp din förmåga att hålla muntliga redogörelser i olika sammanhang
• träna dig att i läsa och förstå olika typer av text på engelska
• förstå språkets roll som kulturbärare
• läsa om och diskutera aktuella händelser i världen


Undervisning på Loxdale, England
Under veckan ligger all språkundervisning förlagd innan lunch som obligatoriska ämnen. Efter lunch är studier obligatoriskt men här finns valmöjligheter inom ramen för det vi kalla English Plus och English through

English plus
För att få ut så mycket som möjligt av tiden på Loxdale kombineras språkstudierna  med ett spännande utbud av kulturella och pedagogiska ämnen som konst, trädgårdsarbete, mode, drama, fotografi, miljöstudier, media, brittisk kultur, historia och kreativ engelska. Detta ger dig en ännu bredare förståelse för det engelska språket på en djupare, kulturell nivå.
Exakt vilka ämnen som erbjuds kan variera något från termin till termin.
Du får mer information om vilka ämnen du kan välja efter att du blivit antagen.


English through 
Som en del av kursen lär du dig engelska genom ett annat ämne, med fokus på att utveckla språket. Detta kallas "English Through" och du kan välja bland ämnen som tentamen, historia, film, konstuppskattning, affärsengelska, kreativt skrivande, musikuppskattning och skriva en barnbok.
English through innebär inte att du ska bli expert på trädgårdsarbete om du väljer "gardening" utan att du ska bli mer familjär med de olika uttryck och det vokabulär som används inom ämnet. Du får mer information om vilka ämnen du kan välja efter att du blivit antagen.

Föreläsningar
För att göra studietiden så stimulerande som möjligt, erbjuds varje vecka en föreläsning som fokuserar på olika aspekter av det brittiska livet. Exempel på föreläsningar kan vara: Homelessness, Things to do in London, British History, HIV and the Terence Higgins Trust, Presentation Techniques, Brighton Music Scene, London Architecture, Street Art, Acupuncture and Nutrition.

Britain today
Under lektionerna ”Britain today” lär du dig  mer om det brittiska samhället. Lektionerna tar upp olika aspekter av det moderna Storbritannien, med ämnen som välfärd, utbildning, politiska och rättsliga system.

Aktivitetsvecka
I mitten av terminen ligger en aktivitetsvecka vars syfte är att du ska få möjlighet att studera olika aspekter av samhälls- och kulturliv i Storbritannien som du sedan redovisar i projektform. Tillsammans med klasskompisar och din lärare att ordnar du studiebesök och aktiviteter i olika delar av landet. Du kan också till exempel ha praktikplats på ett företag i Brighton.


Läs mer 
Läs mer om hur det är att läsa på folkhögskola i England här: 
www.folkhogskola-england.se

Länk till kursen på skolans webbplats
https://braheskolan.se/#/kurs/18