Gillar du att spela teater samtidigt som du vill bli riktigt bra på engelska? Kombinera drama med engelska!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga förkunskaper krävs, men gärna tidigare erfarenhet av teater eller drama.

Kostnader: Utbildning på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar för kost och logi samt en kursavgift som går till studiematerial, studiebesök, aktiviteter o dyl.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 13 jan 2020 - 12 jun 2020

Plats för kursen: Första delen är förlagd till Visingsö och andra delen av terminen i Brighton, England.

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se

Undervisningen kommer huvudsakligen att fokusera på din konstnärliga utveckling och ditt eget skapande. Du uppmuntras att utmana dig själv och våga experimentera med olika uttrycksformer. 

Kursen startar på natursköna Visingsö och fortsätter därefter på vår skola i Brighton, England.
Fördelen med att starta på Visingsö är att du lär känna de andra deltagarna innan det bär av till England. Du får också möjlighet att uppleva hur det är att bo på internat på folkhögskola. 
Undervisningen i drama är mer intensiv under tiden på Visingsö medan du under tiden i Brighton fokuserar lite mer på språkdelen.

DRAMA
Med hjälp av en etablerad dramapedagog får du på Visingsö möjlighet att utforska din kreativa förmåga. På Visingsö sker undervisningen i drama på svenska.
Skolans lokaler är även öppna under kvällar och helger vilket gör att du får gott om tid att repetera. Under terminen kommer du att få arbeta med grundläggande skådespelarträning, improvisation, textbearbetning, röst och tal, teaterkunskap och personlig utveckling.
Inom profilämnet drama kommer du att ges möjlighet till bland annat:
• lära dig grundläggande metoder för scenisk framställning inom teatern
• öva upp din säkerhet att framträda inför en grupp
• träna din förmåga till att levandegöra och gestalta olika berättelser och karaktärer
• träna den kreativa processen vid konstnärligt skapande
• analysera gruppdynamik, både på scen och på åskådarplats
• hämta inspiration från, och diskutera moderna strömningar inom drama
• studera och inspireras av litteraturhistoriens mästare och deras verk
• öva upp din förmåga till analys av dramatisk kommunikation
Undervisningen kommer huvudsakligen att fokusera på din konstnärliga utveckling och ditt eget skapande. Du uppmuntras att utmana dig själv och våga experimentera med

I Brighton möter du nya lärare. Här väljer du ett antal delkurser inom drama och möter föreläsare från olika verksamhetsområden där drama har en central roll. All undervisning är på engelska.

Vi jobbar med kontaktövningar, trygghetsövningar och samarbetsövningar där vi lär oss se och lyssna på varandra. Vi jobbar mycket med kroppen och olika sätt att uttrycka oss. Vi hinner också med en hel del teaterövningar och improvisationer.

ENGLISH 
Inom ämnet engelska kommer det att ges lektioner på målspråket i exempelvis grammatik och allmän språklära, kulturhistoria, litteratur och geografi. All undervisning i engelska sker på målspråket. Du förväntas att aktivt delta i klassrumsarbetet och även kommunicera på målspråket. Under kursens gång kommer du bland annat att:
• lära dig grundläggande engelsk grammatik och terminologi
• utveckla ditt ordförråd
• lära dig om kultur i den engelskspråkiga världen
• läsa engelskspråkig litteratur
• studera Storbritanniens kultur och historia
• öva upp din förmåga att nyanserat diskutera och samtala kring olika ämnen
• öva upp din förmåga att hålla muntliga redogörelser i olika sammanhang
• träna dig att i läsa och förstå olika typer av text på engelska
• förstå språkets roll som kulturbärare
• läsa om och diskutera aktuella händelser i världen


Undervisning på Loxdale, England
Under veckan ligger all språkundervisning förlagd innan lunch som obligatoriska ämnen. Efter lunch är studier obligatoriskt men här finns valmöjligheter inom ramen för det vi kalla English Plus och English through

English plus
För att få ut så mycket som möjligt av tiden på Loxdale kombineras språkstudierna  med ett spännande utbud av kulturella och pedagogiska ämnen som konst, trädgårdsarbete, mode, drama, fotografi, miljöstudier, media, brittisk kultur, historia och kreativ engelska. Detta ger dig en ännu bredare förståelse för det engelska språket på en djupare, kulturell nivå.
Exakt vilka ämnen som erbjuds kan variera något från termin till termin.
Du får mer information om vilka ämnen du kan välja efter att du blivit antagen.


English through 
Som en del av kursen lär du dig engelska genom ett annat ämne, med fokus på att utveckla språket. Detta kallas "English Through" och du kan välja bland ämnen som tentamen, historia, film, konstuppskattning, affärsengelska, kreativt skrivande, musikuppskattning och skriva en barnbok.
English through innebär inte att du ska bli expert på trädgårdsarbete om du väljer "gardening" utan att du ska bli mer familjär med de olika uttryck och det vokabulär som används inom ämnet. Du får mer information om vilka ämnen du kan välja efter att du blivit antagen.

 

Läs mer 
Läs mer om hur det är att läsa på folkhögskola i England här: 
www.folkhogskola-england.seDetta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursen passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska. Du får möjlighet att öka ditt självförtroende, att våga prata och ta kontakt, du lär dig om det engelska samhället och kulturen.Vår ambition är att du, utifrån dina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och personligt. Vi vill förbereda dig på bästa sätt inför vidare studier och/eller arbete med olika former av teater.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://braheskolan.se/#/kurs/19