Varva teori och praktik. Genom arbetsplatsförlagd språkpraktik får du en god inblick i den franska kulturen och arbetslivet.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen passar dig som vill förbättra dina kunskaper i franska. Kursen utgår ifrån olika nivåer, från nybörjare och uppåt. Ange ev förkunskaper i din ansökan.

Kostnader: Utbildning på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar en kursavgift som går till kursmaterial, utflykter, projekt Aix/Marseille/Provence, projekt studieresa mm

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 13 jan 2020 - 23 apr 2020

Plats för kursen: Aix-en-Provence (Frankrike)

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se

Oavsett vad du vill arbeta med i livet, är gedigna språkkunskaper och utlandserfarenhet en värdefull kunskap och fördel för en arbetsgivare. Interkulturell kompetens blir allt viktigare i en värld där allt går fort och där många redan kan till viss del kommunicera på flera olika språk. Med en stark språklig kompetens samt insikt i det franska arbetslivet och interkulturell kunskap, har du alla möjligheter till att söka dig vidare inom franskt arbetsliv, fortsätta studier i franska eller söka arbete i Sverige med en reell fördel.

Denna kurs vänder sig till dig som är mellan 18 och 25 år och redan har baskunskaper i franska (A2) och söker en introduktion till och en första erfarenhet inom franskt arbetsliv.

Studierna
Kurser är totalt 15 veckor lång och delas in i tre perioder. 
Kursen inleds med en 5 veckors period med undervisning, där en fördjupning i det franska språket och muntlig kompetens tar störst plats. Vi förbereder även för praktiken och de kulturella skillnader som förekommer på en fransk arbetsplats.  Vi arbetar på B1 nivå. Utöver språket tränar vi på presentationer, intervjuer, arbetslivssituationer, kulturella skillnader för att du ska kunna vara så självständig som möjligt på din praktikplats. 
En ny period påbörjas därefter med arbetsplats förlagd praktik 4 dagar i veckan på företag under 7 veckors tid. En dag i veckan återkopplar vi, gör studiebesök, lyssnar på föredrag eller har uppgifter på distans. 
Kursen avslutas med en sista period om 3 veckor, som ägnas till projektarbete, återkoppling och utvärderingar. 

En svensktalande handledare finns på plats och är tillgänglig för stöd under hela kursens gång men särskilt under praktiktiden då extra stöd och utbyte kan behövas för att du ska kunna tillgodogöra dig kunskaperna på bästa sätt.

Vissa studiebesök, föredrag och utflykter ingår som obligatorisk del av kursen. Utöver lärarledda språklektioner ingår även studiebesök, självständigt arbete och projektarbete i små grupper samt vissa sociala aktiviteter och utflykter.

Praktikplats
Praktikplatserna väljs främst ut för att kunna ge dig möjlighet att kommunicera på franska, både direkt med kunder men även med kollegor och personal. Vi ser även gärna att praktikplatserna erbjuder en miljö där handledare och kollegor finns på plats och som vill investera en del av sin tid med en praktikant. Att kommunicera på en fransk arbetsplats kräver inte bara goda kunskaper i det franska språket utan även sociala kompetenser. Du får även lära sig att anpassa dig till det franska arbetslivet samt fransk kommunikation och hierarki men även ta del av det vardagliga arbetet.

De flesta av våra språkpraktikplatser är inom service och turistbranschen, hotell, lunchrestauranger och caféer, affärer och små lokala företag. De flesta ligger inne i centrum men ibland kan det röra sig om större företag utanför Aix-en-Provence. 
Alla praktikplatser är inriktade på att du som praktikant ska få tillfälle att kommunicera på franska, framförallt muntligt men ibland skriftligt för att träna upp denna kompetens. Det kan alltså röra sig om direkt kommunikation med kunder men även med personal och kollegor.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://braheskolan.se/#/kurs/37