Allmän kurs grundnivå - distans

Ansökan stängd
Kursen vänder sig till dig som vill få kunskaper på motsvarande högstadienivå. Har du tidigare haft svårigheter och inte haft möjlighet att genomföra högstadiet får du nu chansen att göra det.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
80 obligatoriska nätträffar
80 frivilliga nätträffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För dig som har svenska som andraspråk måste du ha klarat av minst SFI D.

Kostnader: Kursen är avgiftsfri, förutom en materialavgift på 1000 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 30 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se


Du läser ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och SO inom ramen för dina heltidsstudier. Detta innebär att du måste vara tillgänglig för videomöten (Google Hangouts) åtminstone vid fyra tillfällen per vecka. De olika ämnena beräknas uppta ca 25% var av kursen vilket ger helfarts studier för dig som studerande.

Efter avslutad kurs kan du bli behörig till gymnasiet.
Vi utfärdar behörighetsintyg till dig som har behov av det under förutsättning att du uppfyllt kraven.

Du studerar huvudsakligen hemifrån med dator och internet som hjälpmedel. De program som används är Google Hangouts, Google Classroom och mejl. Du måste alltså ha tillgång till dator och internet och du behöver ha grundläggande datorkunskaper för att lyckas med dina studier. Kursen sker helt på distans, vi kommer eventuellt att erbjuda frivilliga fysiska träffar.

Utöver en god kontakt med lärarna via mejl, Google Hangouts och chatt förväntas du aktivt delta i möten med dina kurskamrater. Detta då Braheskolan anser att man lär genom samspel med andra.

 

Viktig information om kursen

Några saker kan vara bra att tänka på innan du söker kursen:

1. Kursen ligger på grundnivå (högstadium) vilket gör att du efter avslutat läsår kan få ett intyg som säger att du uppnått motsvarande åk 9 nivå för engelska, svenska/svenska som andraspråk, matematik och SO.
Du kan alltså inte få några behörigheter på gymnasienivå på denna kurs.

2. Det intyg du får är lokalt där mottagaren avgör dess värde med andra ord bestämmer du själv vad du vill göra med intyget. Skolverket har inget centralt avtal med folkhögskolorna likt det som finns med högskoleverket. Vår erfarenhet är dock att denna typ av intyg gör att det kan ge möjlighet fortsätta med gymnasiala studier inom folkhögskolorna eller KOMVUX.

3. Vi kräver aktivt deltagande från kursstart. Under den första introduktionsveckan måste du delta i distansträffarna med kameran påslagen och kommunicera med kurslärarna. Detta fungerar som ett slags upprop för att se vilka som faktiskt tänker gå kursen. Om vi inte hört från dig under den första kursveckan kommer du avregistreras från kursen.

4. Under kursen måste du följa den studietakt som råder. Detta gäller både inlämningar och distansmöten. Om du inte deltar i undervisningen kommer du att kontaktas av kursansvarig/respektive ämneslärare. Du måste då kommunicera med läraren varför du varit frånvarande och ta igen det du missat. Om du inte gör detta kommer en varning. Om inte en omedelbar bättring sker kommer du att skrivas ut från kursen. Vi bedömer varje fall för sig. Om du lämnar in inlämningsuppgifter sent finns ingen garanti för feedback.

5. Då kursen helt bedrivs via internet (och alltså inte har några fysiska träffar) är det ett krav att behärska den teknik som används; Google Hangouts, mejl och Google Drive. Du kommer i kursbrevet att få instruktioner till samtliga delar av detta men när kursen väl är igång förväntas du hantera tekniken.

Om du inte klarar av att göra de övningar du får på kursen på grund av tekniska problem kommer vi att försöka hjälpa dig, men om det fortsatt inte fungerar för dig att följa kursen kommer vi be dig att lämna kursen. Detta gäller även om det är för dålig internetuppkoppling för att exempelvis delta i distansträffarna på ett korrekt sätt vid en dator. Du måste alltid delta med både ljud och bild.

6. Kommunikation är viktigt. Om du har förhinder eller tekniska problem hör av dig till kursansvariga lärare. Som beskrevs i punkterna ovan finns det gränser för när det inte längre kan räknas som att du deltar i kursen men mycket går att lösa om du hör av dig.

7. Distansträffarna schemaläggs måndag – fredag mellan kl. 8-17. Varje träff du deltar vid är mellan 30 - 60 min lång.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs kan du ha uppnått behörighet till gymnasiet eller kunna tillgodoräkna dig vissa kärnämnen från gymnasiet.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://braheskolan.se/#/kurs/6