Allmän kurs Engelska, Brighton/Visingsö

Ansök nu

Allmän kurs Engelska, Brighton/Visingsö

Braheskolan - Visingsö folkhögskola

Ansök nu
Behöver du förbättra din engelska och vill lära dig mer om Englands kultur och samhälle? Du spenderar vårterminen i Brighton, England, och höstterminen på Visingsö, Sverige.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Se hemsidan för mer information.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 16 dec 2022

Plats för kursen: Visingsö (Sverige) och Brighton (England)

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se


Läs mer här: www.folkhogskola-england.se

Studierna koncentreras mot engelska språket, brittisk kultur och samhällsliv. Höstterminen på Visingsö kan du välja ett eller flera basämnen (gymnasiegemensamma ämnen) förutom engelska. På vårterminen fortsätter du dina studier i England och vissa ämnen kan läsas på engelska. I England finns möjlighet att förlägga en del av språkträningen till en arbetsplats.

Allmän kurs engelska är en ettårig kurs med vårterminen i Brighton och höstterminen på Visingsö.
En kurs för dig som vill få bra och användbara språkkunskaper samt internationell erfarenhet, nya vänner och nya kontakter. Kursen vänder sig till dig som söker behörighet för vidare studier. Du har läst något år eller flera på gymnasienivå och vill komplettera din utbildning.

Studierna
Språkstudierna är viktiga både på Visingsö och i Brighton. På Visingsö har du rena språklektioner varje vecka samt ämnen som engelska, svenska, historia och samhällskunskap. Resterande studietid fördelar du på andra intressanta ämnen som du väljer från vår kursplan.
All undervisning i Brighton genomförs på engelska. Deltagarna nivågrupperas efter förkunskaper. Betoningen ligger på muntlig färdighet och träning i att klara vardagssituationer. Studierna är intensiva och baseras på kursböcker och varierande material. Språkundervisningen dominerar och därutöver omfattar undervisningen vissa specialkurser, projekt under en aktivitetsvecka samt frivilliga kurser. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Allmän kurs engelska passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska. Du får möjlighet att öka ditt självförtroende, att våga prata och ta kontakt, du lär dig om det engelska samhället och kulturen. Vi utfärdar behörighetsintyg till dig som har behov av det under förutsättning att du uppfyllt kraven.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://braheskolan.se/#/kurs/1