Engelska i Brighton - terminskurs

Ansökan stängd
Bli riktigt bra på engelska på Loxdale English Centre i Brighton. Kursen hjälper dig att kommunicera säkert och flytande i vardaglig engelska.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: 15 okt

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska, därför bör du ha förkunskaper motsvarande nivå steg 5-6/ A-B. Kursen passar också dig som har läst steg 7 i engelska men vill utveckla dig mer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 10 jun 2022

Plats för kursen: Brighton (England)

Kontakt:

Telefon: 0390-56610
E-post:
info@braheskolan.se


Alla lektioner är på engelska och förutom den dominerande språkundervisningen lär du dig språket genom specialkurser, aktivitetsveckan och diverse projekt.

Kursen erbjuder verkligen mer än bara engelska!


Undervisning i engelska
Under våra allmänna engelska lektioner fokuserar vi på färdigheter som att tala, lyssna, läsa och skriva och ger dig tid att lära och träna nytt vokabulär, grammatik, engelskt uttal och idiom.

Under första veckan får du göra ett diagnostest och därefter nivågrupperas grupperna. Din studiedag kommer att variera beroende på vilka specialkurser du valt och vilken grupp du tillhör. Skolan börjar kl 09.00 och avslutas ca kl 14.45. 

Under veckan ligger all språkundervisning förlagd innan lunch som obligatoriska ämnen. Efter lunch är studier obligatoriskt men här finns valmöjligheter inom ramen för det vi kalla English Plus och English through

Läs mer om hur det är att läsa på folkhögskola i England här: 
www.folkhogskola-england.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Engelska i Brighton passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska. Du får möjlighet att öka ditt självförtroende, att våga prata och ta kontakt, du lär dig om det engelska samhället och kulturen. Vi utfärdar behörighetsintyg till dig som har behov av det under förutsättning att du uppfyllt kraven. Kursen ger möjlighet att erhålla behörigheter motsvarande Engelska steg 5-7. Under kursen erbjuds också möjlighet att göra test för så kallad "Cambridge-examen".