• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 termin
 • Ansök senast:
  15 okt 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Kursen passar dig som är nybörjare eller dig som har läst spanska tidigare men inte tycker att du har grunderna. Kursen fokuserar på att du ska lära dig att kommunicera muntligt på spanska. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor:

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 8 jan 2024 - 31 maj 2024

Plats för kursen: Halva studietiden på Visingsö, halva i Barcelona

Kostnader: Utbildning på folkhögskola är kostnadsfri. Du betalar för kost och logi samt en kursavgift som går till studiematerial, studiebesök, aktiviteter o dyl.

Kontakt: Braheskolan

Telefon: 0390-56610

E-post:
info@braheskolan.se

Kursen startar på natursköna Visingsö och fortsätter därefter i Barcelona, Spanien. 
Fördelen med att starta på Visingsö är att du lär känna de andra deltagarna innan det bär av utomlands. Du får också möjlighet att uppleva hur det är att bo på internat på folkhögskola. 

Undervisning i spanska
Under våra allmänna lektioner i spanska fokuserar vi på färdigheter som att tala, lyssna, läsa och skriva och ger dig tid att lära och träna nytt vokabulär, grammatik, spanskt uttal och idiom.
För den som vill finns möjlighet att efter avslutad kurs få behörighet i spanska.

Under första tiden av kursen repeteras grunderna för att sedan relativt snabbt gå vidare.
Din studiedag kommer att variera beroende på vilka specialkurser du väljer. Skolan börjar kl 09.00 och avslutas ca kl 14.45. Under tiden på Visingsö kan du välja frivilliga tillval som yoga, idrott och hälsa och estetiskt tillval. Även under tiden i Barcelona erbjuds frivilliga tillval och aktiviteter.

All språkundervisning i sker på spanska. Du förväntas att aktivt delta i klassrumsarbetet. Under kursens gång kommer du bland annat att:
utveckla ditt ordförråd
• lära dig om kultur i den spanskspråkiga världen
• läsa spanskspråkig litteratur
• studera Spaniens kultur 
• öva upp din förmåga att nyanserat diskutera och samtala kring olika ämnen
• öva upp din förmåga att hålla muntliga redogörelser i olika sammanhang
• träna dig att i läsa och förstå olika typer av text på spanska
• förstå språkets roll som kulturbärare
• läsa om och diskutera aktuella händelser i världen

Då undervisningen strävar efter att vara så varierande som möjligt kommer vi ibland att använda ett lekfullt format som exempelvis rollspel, dramaövningar, sång, film och kommunikationsövningar. 

Du förväntas att aktivt delta på lektionerna och göra de förberedelser som krävs inför varje lektionstillfälle.

LÄRARE
Alla våra språklärare har spanska som modersmål och är universitetsutbildade. De har stor erfarenhet av att undervisa utländska studenter. Kommunikation och aktivt deltagande är basen i undervisningen. Studierna är ämnesövergripande för att all kunskap ska sättas in i ett sammanhang. En viktig del av pedagogiken är problembaserat lärande (PBL) som innebär att man använder sig av verkliga situationer i det dagliga livet.

Braheskolan – Visingsö folkhögskola

Sveriges mest internationella folkhögskola. Med kurser i Brighton, Aix-en-Provence, Barcelona, Visingsö och Düsseldorf är Braheskolan skolan för dig som vill ut i världen! Hos oss hittar du också kurser där du kombinerar dina språk- och utlandsstudier med ett annat intresse  exempelvis konst, teater eller sport och hälsa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Braheskolan – Visingsö folkhögskola
Norrbovägen 90
563 94 Visingsö

Telefon: 0390-566 10
E-post: info@braheskolan.se
Webbadress: https://braheskolan.se/