Allmän kurs - SVA - grundnivå

June folkhögskola


Ansökan stängd
För dig med utländsk bakgrund som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grund- eller gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 1 till 6 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Materialkostnader ca 1.500-2.000:- per termin för material och litteratur. Studieresor till kommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2019 - 4 jun 2020

Kontakt:
Karolina Toftgård

Telefon: 036-37 48 10
E-post:
karolina.toftgard@junefolkhogskola.se

Allmän kurs

  • Här drunknar du inte i stora grupper, utan blir sedd för den du är och får chans att utvecklas.
  • Här kan du läsa in behörighet för högskolan, yrkeshögskolan eller annan eftergymnasial utbildning.
  • Här kan du med utländsk bakgrund bli riktigt bra på svenska.
  • Här har du chans att lära känna människor med olika bakgrund och livserfarenhet.

På Allmän kurs har vi ca 75 studerande totalt, med stor variation i ålder och nationalitet. Vi är glada för mångfalden av människor, eftersom vi tror att en sådan miljö är berikande. När du möter och delar livserfarenheter med människor från Skåne och Thailand, Vaggeryd och Moskva, Råslätt och Bymarken, tror vi att du får viktiga insikter om livet och lär dig uppskatta olikhet. Och du får inte bara lärdom, du får vänner för livet.

 

Grundnivå - svenska som andraspråk

Kurslängd: 1-4 terminer

ALLMÄN KURS på Grundnivå är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat sfi kurs D eller motsvarande. Den är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter. Matematik och engelska är även möjligt att läsa på gymnasienivå.

Om du klarar kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år. Sedan vill du kanske söka jobb eller studera vidare på gymnasienivå; allmänna ämnen eller en yrkesutbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Bättre språkförståelse och bättre kunskaper i allmänna ämnen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://junefolkhogskola.se/utbildningar/allman-linje/