Socialpedagog - 2 år eftergymnasial yrkesutbildning med behandlingsinriktning

June folkhögskola


Ansökan stängd
Socialpedagog är en eftergymnasial yrkesutbildning för arbete inom den sociala sektorn, med särskild inriktning mot ungdomar och vuxna med beroendeproblematik och/eller psykosocial utsatthet.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 23 år, 3 år gymn, behörighet till yrkeshögskola samt psykologi 1 - eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet,

Kostnader: Ca 5.000:-/läsår för kurslitteratur, studiebesök och studieresor

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2019 - 4 jun 2020

Kontakt:
Ann-Mari Lindblom

Telefon: 036-37 48 00 (09)
E-post:
ann-mari.lindblom@junefolkhogskola.se

Utbildningen till Socialpedagog är en fyra terminer lång yrkesutbildning. Kursen är till för dig som vill arbeta med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att kunna arbeta inom en sådan verksamhet behövs engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

I utbildningen till Socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök samt besök av företrädare för yrkesområdet. 24 veckor under utbildningen är du som kursdeltagare ute i LIA (lärande i Arbete), där du får följa arbetet under en längre period.

Kursinnehåll
Beteendeämnen:
Utvecklingspsykologi, personlighets -och socialpsykologi, psykiatri, neuropsykiatriska funktionshinder, pedagogik.

Samhällsämnen:
Sociallagar, socialt arbete, kriminalvård, genusfrågor, integrationsfrågor, sociologi, vetenskapsteori.

Behandlingsarbeten:
Droger och beroendeproblematik, olika behandlingsmodeller och behandlingsmetodik,

Yrkesrollen:
Kommunikation med samtalsmetodik, hjälparrollen, sekretess, arbetsmiljöfrågor och ledarmetodik.

Etik och Livsfrågor:
Här ingår etik i behandlingsarbetet och aktuella livsåskådningar.

Samarbete:
Vi är med i BALSAM/behandlingsutbildningar i samverkan med andra folkhögskolor.

Utbildningsbevis:
Efter fullgod utbildning får du ett utbildningsbevis.

Antagningskriterier:
Antagningen till utbildningen till Behandlingspedagog föregås alltid av en individuell bedömning. Det görs en intervju med den sökande och i de flesta fall har du då också möjlighet att få möta några andra kursdeltagare.

Vid antagning kommer vi att lägga stor vikt vid att du har:
Fyllda 23 år.
Behörighet till yrkeshögskola samt psykologi 1- eller motsvarande.
Särskild behörighet i Sv2 eller Sv2 som andraspråk.
Arbetslivserfarenhet, gärna inom behandlingsområdet.
Personlig mognad och stabilitet.
Om du haft egen missbruksproblematik ska du varit nykter/drogfri i minst fyra år.

Ansökan:
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev. I brevet beskriver du dig själv och berättar varför du söker utbildningen. Sista ansökningsdatum 1 april.

Kostnader:
Kurslitteratur/studiebesök c:a 5000/läsår
Kostnader för den internationella studieresan tillkommer. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Arbeta som behandlingspedagog inom social verksamhet, t.ex. behandlingshem, öppenvård, boendestöd

Länk till kursen på skolans webbplats
http://junefolkhogskola.se/utbildningar/behandlingspedagog/