Socialpedagog - Distans är en utbildning på 2,5 inom behandlingsområdet för dig som arbetar inom den sociala sektorn, men saknar formell utbildning. Utbildningen är fem terminer o några träffar/termin

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
7 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1-3 år Utbildningen är 2,5 år.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Tjänst i behandlingsarbete eller liknande tjänst.

Kostnader: http://junefolkhogskola.se/utbildningar/behandlingsassistent/

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2019 - 4 jun 2020

Kontakt:
Ann-Mari Lindblom

Telefon: 036-374800
E-post:
ann-mari.lindblom@junefolkhogskola.se

Utbildningen Socialpedagog – Distans är en eftergymnasial distansutbildning på halvfart under fem terminer.

Kursen vänder sig till dig som vill ha en ökad kompetens inom det sociala området. För dig som arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik är denna utbildning en möjlighet att få en yrkesutbildning samtidigt som du arbetar.

En förutsättning för att läsa till socialpedagog är att du har ett arbete under studietiden. Utbildningen består av teoretiska studier på egen hand, inlämning och diskussion av uppgifter på vår gemensamma lärplattform samt obligatoriska gemensamma träffar i Jönköping.

Utbildningsbevis
Efter fullgjord utbildning får du ett utbildningsbevis.

Kursuppläggning

Kursen genomförs som en distanskurs med 3-4 gemensamma obligatoriska träffar per termin.
I mellanliggande perioder sker litteraturläsning. Du får också ett antal uppgifter som ska lämnas in via vår lärplattform. Dessa uppgifter är dels grupparbeten och dels enskilda arbeten.

Gemensamma träffar
Varje läsår möts vi för sju obligatoriska träffar, tre under höstterminen och fyra under vårterminen. Varje träff omfattar två dagar. Lektioner är förlagda både till dagtid och kvällstid. Träffarna är planerade enligt följande:

Litteraturstudierna
Mycket av kursinnehållet bygger på litteraturstudier. Du kommer att i samband med antagningen få en litteraturlista, både på obligatorisk litteratur och på bredvidläsningslitteratur. Beräknad litteraturkostnad är ca 5 000 kronor under utbildningen.

Antagningskriterier:

  • Fyllda 23 år.
  • Har haft minst ett års anställning inom socialt arbete.
  • Har en anställning under utbildningen på minst 50% inom yrkesområdet.
  • Har en mentor som du själv har ordnat.
  • Kan avsätta 20 timmar per vecka för studier.
  • Har en personlig mognad och stabilitet
  • Har tillgång till en dator och internetuppkoppling.
  • Behörighet till yrkeshögskola eller motsvarande.
  • Om du har haft egen missbruksproblematik, varit nykter/drogfri i minst fyra år.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Arbeta som behandlingsassistent inom social verksamhet

Länk till kursen på skolans webbplats
http://junefolkhogskola.se/utbildningar/socialpedagog-distans/