Socialt Entreprenörskap - i kyrka och samhälle

June folkhögskola


Ansökan stängd
Har du sett ett problem i samhället som du har en lösning på? Har du en idé på socialt företagande som du ännu inte har förverkligat? Har du viljan att göra gott? Då är detta en utbildning för dig!

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasium eller motsvarande, grundläggande behörighet för högskolestudier. En projektidé ska bifogas med ansökan.

Kostnader: Kostnad per termin ca 2000 för kurslitteratur, studiebesök och studieresor.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 5 jun 2020

Plats för kursen: Jönköping, Malmö eller Göteborg

Kontakt:
Jenny Jakobsson,

Telefon: Telefon: 0725-61 01 04,
E-post:
jenny.jakobsson@junefolkhogskola.se

Socialt entreprenörskap är en ettårig utbildning för dig som vill utvecklas som samhällsentreprenör. Med kursen vill vi tända en gnista, ge kraft, inspiration och mod att våga använda sig själv och sitt entreprenörskap för att skapa social förändring och påverka samhället. Utbildningen ger redskap att möta behovet av innovativa lösningar, skapa gemensamma värden och stärka delaktighet och gemenskap för ett bättre samhälle för alla. Att vara entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde.

Vi vänder oss till kursdeltagare som har sin idéförankring i kyrka och som brinner för utveckling och förändring både nationellt och internationellt. Entreprenörskapet blir metoden, kursdeltagaren blir verktyget. Den ena delen av kursen kommer att ägnas åt intensiva studier kring projektledning och socialt entreprenörskap på idéburen grund. Den delen hålls ihop av gemensamma lektioner över videokonferens mellan de tre studieorterna. Den andra delen är praktisk och laborativ varefter studenterna får arbeta mer experimentellt med egna projekt. Den bygger på ett just-in-time-lärande där kursdeltagaren med handledning av kursledaren på varje studieort lär sig att söka och finna kunskap och vägar framåt i just de utmaningar som är aktuella för stunden.

Kursens syfte

Kursens syfte är att utveckla en fördjupad förmåga att utveckla, organisera och leda projekt inom idéburen sektor. Den syftar till att finna nya tankebanor och utveckla sin egen kreativitet. Det handlar om att hitta de rätta förutsättningarna för att skapa social förändring, se sin egen roll och hitta sin handlingskompetens. Kursen ger dessutom bra träning i att arbeta i team och samverka med andra.

Kursinnehåll

Kursen är grundad i att utveckla sin handlingsförmåga och reflektion samt träna sig i att leda och utveckla projekt. Den är inte en utbildning om projektledarskap utan i detta. Du tränas konkret i att gå stegen från idé till verklighet. Din idé kan handla om allt ifrån att göra social skillnad för några enskilda människor till att projektera ett större socialt företagande. Kursen ger kunskap och redskap att utveckla sitt ledarskap i ett idéburet sammanhang.

Deltagaren kommer att introduceras till både traditionell projektmetodologi och modeller för att hantera och utveckla kunskap inom projektet. Fokus kommer att ligga på att utveckla visioner och mål för projekt, ledarskap, grupprocesser och relationen till olika samarbetspartners.

Kursledning och kursansvar

Utbildningen anordnas gemensamt av June Folkhögskola, Jönköping och Hyllie Park Folkhögskola, Malmö.  På dessa båda studieorter, samt i vår kurslokal i Saronkyrkan Göteborg, finns en kursledare som ansvarar för att hålla ihop gruppen av kursdeltagare och följa dem i deras lärprocess under året. Kursledarna ger stöd åt labbet där kursdeltagarna utvecklar sina projekt, leder bearbetningen av personlig utveckling och samordnar de olika lärarnas insatser i de olika modulerna. Kursen är indelad i olika moduler på vardera 4-7 veckor. I varje modul finns en ansvarig lärare som håller ihop innehållet i modulen och följer upp kursdeltagarnas rapporter och arbeten. Utöver denna modulansvariga lärare bidrar gästlärare och fältstudier med viktiga perspektiv in i de olika ämnesfälten.

Samverkansparter

Utbildningen drivs inte isolerat utan placerar sig i ett samspel med andra aktörer inom idéburen sektor. Viktiga parter som bidrar in i utbildningen är Hela Människan och Pingst Social. Från dessa nätverk kommer flera lärare och resurspersoner. De samverkande parterna är även med och utvecklar utbildningen genom en referensgrupp – ett forum där utbildningens innehåll utformas, utvärderas och utvecklas.

Kursupplägg

Kursen är uppbyggd på moduler/kursblock som leds av olika lärare och genomgående trådar som leds av kursledarna. Varje modul har i regel en fysisk träff där alla kursdeltagare möts, har gemensam undervisning, deltar i konferens eller genom fältstudier lär känna olika verksamheter som jobbar med socialt entreprenörskap. Kostnader för resor, logi och uppehälle för dessa träffar betalas av kursdeltagaren.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://junefolkhogskola.se/utbildningar/samhallsentreprenor/