Socialt Entreprenörskap - i kyrka och samhälle

Profilkurs, Yrkesutbildning June folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Socialt entreprenörskap handlar om att genom företagsamhet bemöta och lösa samhällsutmaningar.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasium eller motsvarande, grundläggande behörighet för högskolestudier. En projektidé ska bifogas med ansökan.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 2 jun 2023

Plats för kursen: Jönköping, Malmö eller Göteborg

Kostnader: Kostnad per termin ca 2000 för kurslitteratur, studiebesök och studieresor.

Kontakt: Edvard Wiberg

Telefon: 070-390 29 17

E-post:
edvard.wiberg@hylliepark.se

Vi har många samhällsutmaningar idag. Integration, språk och kulturmöten, hållbara gemenskaper och relationer och arbetsintegrerande insatser. Hjälp till människor som är ensamma, inte har mat på bordet, vill komma på fötter efter fängelsedom, eller lider av fysisk eller psykisk sjukdom. Cirkulär ekonomi så som återbruk av alla de slag och användande av svinn inom flera branscher så att vi kan bygga en mer hållbar värld. 

Kursen Socialt entreprenörskap fokuserar på att ge deltagaren redskap för socialt företagande. Individen är i fokus men en idé förverkligas inte ensam. En idé behöver stötas och blötas, finslipas och få input från andra. Därför utgår kursens upplägg ifrån att du som sökande har ett sammanhang, kyrka eller idéburen organisation som kan utgöra grogrund för din idé och stöd för dig på din resa. Kursen är också tänkt att vända sig till församlingar som vill ge verktyg till sina ledare så att kyrkan utrustas till att vara en samhällsaktör.

Kursens syfte
Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala affärsidéer eller sociala verksamheter och projekt. Du får verktyg och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur hur kyrka och samhälle kan samverka och hur du som samhällsentreprenör kan bemöta och lösa samhällsutmaningar.

Kursinnehåll
Varje måndag träffas kursdeltagarna digitalt för föreläsning, workshop och samtal. Ämnena i föreläsningar är nycklar som studenten tar till sig, testar och applicerar i sin projektidé. Kursens innehåll är tänkt att ge dig verktyg och insikt i ett brett spektrum för att ge en god grund för dig att genom socialt entreprenörskap analysera och lösa samhällsutmaningar. Kursen är indelade i fyra teman som inrymmer olika ämnen; Entreprenörskapets hantverk, Kyrkans möjligheter i samhällsförändring, Projektledarskap & Organisation samt Hållbart ledarskap.

Kursledning och samverkansparter
Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit kursen som utbildar sociala entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i Göteborg en samverkanspartner gällande kursinnehåll.

Kursen leds av två kursansvariga som finns med under hela utbildningens gång. Vidare bidrar ett dussin erfarna och kompetenta gästföreläsare som är specialister inom sina ämnen. Kursen har en genomgående prägel av kontakt med både individer och organisationer som arbetar med socialt arbete.

Kursupplägg
Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som webbaserad distansutbildning eller som en studiegrupp i Jönköping i Pingstkyrkans lokaler med totalt fem gemensamma fysiska träffar under utbildningen. Möjlighet finns till fysiska studiegrupper på fler orter om fem eller fler deltagare ansöker från samma ort.

Under kursen får deltagaren regelbunden coaching och återkoppling på sin projektidé. Under de gemensamma utbildningstillfällena ligger särskilt fokus på att applicera olika tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap och gemensamt med kursledare och andra studerande utveckla sina idéer och projekt. Ofta sker detta i anslutning med deltagande i konferenser eller studiebesök hos aktörer inom socialt entreprenörskap.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://junefolkhogskola.se/utbildningar/socialt-entreprenorskap/

June folkhögskola

June folkhögskola - där vägarna möts! June är en skola för utbildning, bildning och gemenskap. Här får Du unika möjligheter till studier tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal. June folkhögskola finns mitt i centrala Jönköping. Huvudman är Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Utifrån en kristen värdegrund vill vi stimulera till samhällsengagemang och personlig utveckling. När människor med olika social och kulturell bakgrund möts, växer vi som människor. Välkommen att växa med oss!

Läs mer om skolan

Postadress:
June folkhögskola
Västra Storgatan 14, Juneporten
553 15 Jönköping

Besöksadress: Juneporten

Telefon: 036-37 48 00
E-post: info@junefolkhogskola.se
Webbadress: http://www.junefolkhogskola.se/