Nivågrupperad undervisning. Projektinriktade studier som kan ge behörighet till högskolestudier. Ämnesintegrerat och problembaserat. Undersökande och upplevelseinriktat. Individuell behovsanpassning.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:

Telefon:
E-post:

Med livet och framtiden i centrum

Allmän kurs…

 • ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiestudier en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier.
 • är också kursen för dig som redan har slutbetyg från gymnasieskolan men vill öka din behörighet och konkurrenskraft inför universitets- och högskolestudier.

Kursens allmänna innehåll

Kursen motsvarar i huvudsak gymnasieskolans samhällsprogram.
Här studerar du:

 • Svenska 1,2,3 (tidigare SvABC)
 • Engelska 5,6 (EngAB)
 • Matematik 1b,2b,3b (MaABC)
 • Naturkunskap 1b,2 (NkAB)
 • Samhällskunskap 1b,2 (SamhAB)
 • Historia 1b,2 (HiAB)
 • Religionskunskap 1 (RelkA)
 • Psykologi 1 (PsykA)

Läsåret inleds med att vi åker ut i skärgården några dagar för att tillsammans bygga ett öppet och tryggt klimat i gruppen.

Vi använder oss av olika arbetssätt och därför tycker vi att det är viktigt att du redan i början av terminen får göra olika metoder, för att komma underfund med just ditt sätt att lära.

Samtidigt som de olika kurserna introduceras, ger vi dig ett antal verktyg som vi tror kan bli användbara i studierna. Exempelvis tränar vi din förmåga att sammanfatta och analysera, ha ett kritiskt förhållningssätt, tänka logiskt, göra tankekartor samt hålla retoriska tal.

Efterhand blir arbetssättet alltmer ämnesintegrerat och upplevelseinriktat.

Två huvudblock

Då finns två huvudblock på schemat:

 • I block 1 integrerar vi svenska, litteratur, engelska, historia, samhällskunskap, religionskunskap och psykologi. Utifrån olika tidsperioder arbetar vi med de ABC-kurser som ingår i blocket. Vi studerar människans livsvillkor och upplever tillsammans hur dessa tar sig uttryck i politik, religion, litteratur och kultur.
 • I block 2 är matematik och naturkunskap en gemensam bas. Utifrån människans livsvillkor studerar vi exempelvis olika ekologiska kretslopp, hälso- och miljöindikatorer, ekonomisk tillväxt och fördelning av jordens resurser.

Varje avsnitt inleds med att vi söker information i fack- och skönlitteratur, i spelfilmer och dokumentärer och på olika sajter. Intervjuer, studiebesök och teaterbesök är andra viktiga informationskanaler. Våra upptäckter gestaltas sedan i form av exempelvis dramatiseringar, målningar, IT-presentationer, bildcollage, tal, rapporter, sång och musik.

Vid två tillfällen i veckan har du möjlighet till lärarledd handledning med det du behöver för dina studier.

En veckas praktik, där du själv har möjlighet att välja praktikplats, ingår i kursen.

Inlärningsverkstad

Vid två tillfällen i veckan har du möjlighet till lärarledd handledning med det du behöver för dina studier.

Valbar bibelprofil

Bibelprofilen riktar sig till dig som vill ha en vardagstro som fungerar och som längtar efter att Bibeln ska bli levande. Utifrån era önskemål bearbetar vi varje termin några teman på djupet som rör livet med Gud. Vi söker närma oss temat både abstrakt, och konkret.

En metod vi bland annat använder är bibliodrama, där vi som grupp levandegör och tolkar en bibeltext med hela vårt jag, låter texten beröra och tala till oss där vi befinner oss just nu. Bibliodrama handlar inte om att spela bra teater och uppträda, utan vi jobbar med många moment av samtal, text, övningar med kroppen, egen tid, rollspel, måla och annat för att skapa ett möte mellan grupp, text och individ. Utgångspunkten är att Gud talar genom Bibelns texter till oss idag.

Inga uppgifter ges utanför bibellektionerna för att du ska kunna ägna dig mer koncentrerat åt dina studier i Allmän kurs.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://mariannelund.nu/kurser/allman