Allmän kurs - svenska som andraspråk (Linköping)

Mariannelunds folkhögskola


Ansök nu
Allmän kurs - svenska som andraspråk är en ettårig kurs med fokus på det svenska språket. Vi följer SFI-nivåerna A till D, och ger den studerande intyg för slutförda studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: All undervisning är gratis. Du betalar för läromedel, pärm och papper vilket kostar 500 kr/läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 4 jun 2021

Plats för kursen: Mariannelunds dagfolkhögskola, Box 427, 581 04 Linköping tel: 013-12 49 99

Kontakt:
Margareta Ideskär

Telefon: 013-12 49 99
E-post:
margareta@mariannelund.nu

ALLMÄN KURS – SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

I Folkets park i Linköping ligger Gula paviljongen, där Mariannelunds dagfolkhögskola anordnar ettåriga kurser för deltagare som har svenska som andra språk på grundskolenivå. Det viktigaste i den här kursen är träning av det svenska språket. Du övar att läsa, skriva, prata och förstå svenska men studerar också andra grundläggande ämnen. Undervisningen bedrivs på olika nivåer. Vi följer SFI-nivåerna A till D men vi ger inga betyg. Vi ger de studerande intyg för slutförda studier.

Vi har omkring 15 nationaliteter på vår skola. Kursen förbereder för fortsatta studier och för arbetsmarknaden. Elevens skoltider är 8.45 – 14.00 varje dag. Eleven har möjlighet att söka CSN-bidrag för att bedriva grundskolestudier på folkhögskola. För att få CSN måste du ha permanent uppehållstillstånd. Det går bra att söka till kursen både hösttermin och vårtermin.

Kursinnehåll

Du studerar svenska som andraspråk, samhällskunskap, naturkunskap samt kan välja på till exempel matematik och IT. På en folkhögskola är det viktigt att du som deltagare är med och påverkar dina studier och vi försöker alltid att hjälpa dig att lära dig nya saker utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper.

Gemensamma aktiviteter

Ibland gör vi något gemensamt med de andra klasserna på skolan. Det kan handla om temadagar av olika slag, kulturinslag, utflykter osv. Vi jobbar också med demokrati och du kan vara med och påverka dina studier bl. a genom deltagarråd.

Kostnader

All undervisning är gratis. Du betalar för läromedel, pärm och papper vilket kostar 500 kr/läsår. Denna summa ska vara inbetald innan du börjar på kursen. Skolan kan inte betala tillbaka pengarna om du väljer att inte påbörja studierna.

Ansökan

Ansök till Gula paviljongen genom formuläret här: http://gulapaviljongen.nu/ansok/ansokningsformular/. Bifoga även personligt brev, personbevis och ditt senaste betyg (t.ex. grundskole-, gymnasie- eller SFI-betyg).

Antagning

Vi tar emot nya elever när terminerna börjar i augusti och i januari. Du är alltid välkommen att söka till skolan där emellan. Du blir kallad till att göra ett test i hörförståelse samt läs- och skrivförmåga och därefter får du besked om du är antagen till kursen.

Testning

Alla deltagare som söker till Allmän kurs på Gula Paviljongen gör ett antagningstest för att visa sina kunskaper i svenska språket. Testet visar vilken grupp du ska tillhöra. Det är viktigt att du får undervisning på rätt nivå för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://gulapaviljongen.nu/