BibelOmvärld

Ansökan stängd

BibelOmvärld är en terminskurs som kombinerar studium av Bibelns budskap om tro och liv med drömmen om en bättre värld. Vi utgår från Bibelns undervisning om Guds rike och beskriver samtidigt församlingens uppdrag i världen på ett nyrelevant sätt. Bibel, Omvärld och Livet med Gud utgör den spänstiga trippeln i kursen om genomtänkt biblisk tro som gör skillnad.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Emil Jonzon

Telefon:
E-post:
emil@mariannelund.nu


Gud och omvärlden

BibelOmvärlds första betoning är Bibelns undervisning om Guds rike. Vi lever i en värld full av kontraster. En värld där vi är omgivna av skönhet, vänskap och värme. Men samtidigt en värld som präglas av konflikter, klimatförändringar och orättvisor. Vad har egentligen Bibeln att säga om livet i denna kontrastfyllda värld? Med utgångspunkt i begreppet Guds rike gräver vi i det som är Guds vision för församlingen och världen. Vi beskriver de praktiska konsekvenserna av uppdraget att förvalta skapelsen och vi fördjupar vår förståelse av de centrala bibliska begreppen fred, rättvisa, barmhärtighet och försoning. Vi tränar oss också i att ge den bibliska berättelsen vidare till andra genom att studera, förstå och lära oss valda delar av Lukas evangelium.

Kristen i omvärlden

BibelOmvärlds andra betoning är förståelse av vår omvärld och våra möjligheter att påverka den i positiv riktning. Vi studerar i tur och ordning stora teman som fattigdom, utveckling, global hälsa, klimat, konsumism, mänskliga rättigheter, feminism, migration, konflikt och ickevåld. I momentet ”Dokumentär” ser vi regelbundet på aktuella filmer och reportage som förmedlar information och skapar engagemang i olika frågor vi tar upp.

Rotad i Jesus

Det tredje ämnet i kursen handlar om att bli rotad och förankrad i Jesus och livet med Honom. Här bearbetar vi teman som vardagsliv, Gudsbild och självbild. Vi pratar om behovet av goda vanor och av vila. I det här ämnet läser vi också en fördjupningsbok efter eget val.

Dokumentärer

En gång i veckan ser vi en intressant dokumentärfilm som belyser vårt aktuella omvärldstema.

Intressanta gäster

BibelOmvärld gästas varje år av föreläsare från missions- och biståndsorganisationer.

Öppna Händer

Varje vecka praktiserar vi vår tro genom att två och två gå ut i samhället och hjälpa människor i det de inte kan eller orkar göra själva.

Resa till Israel/Palestina

Som en del av kursen genomför vi i november en veckolång resa till Israel/Palestina. På resan får vi möjlighet att se och uppleva många av de bibliska platserna, samtidigt som vi också sätter oss in i den aktuella situationen i landet. Vi förbereder oss för resan med lektioner, böcker och filmer på temat Israel/Palestina. Under resan träffar vi organisationer som arbetar med freds- och konfliktfrågor, som t ex Rabbis for Human Rights och Parents Circle. Vi besöker Canaan Fair Trade där vi också får vara med och skörda oliver. Vi möter och samtalar med judiska och palestinska familjer och vi besöker Betlehem Bible College för gemenskap med kristna studenter från en annan del av världen. Detta, och mycket mer, upplever vi under sju dagar. Till detta tillkommer också två resdagar, för in- och utresa. Resan genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda, som har stor erfarenhet av liknande resor. Kostnaden för resan är ca 10 500 kr.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.mariannelund.nu/kurser/bibelomvarld