Allmän kurs

Ansök nu

Nivågrupperad undervisning. Projektinriktade studier som kan ge behörighet till högskolestudier. Ämnesintegrerat och problembaserat. Undersökande och upplevelseinriktat. Individuell anpassning efter behov. Möjlighet till bibelprofil.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 3 jun 2022

Kontakt:
Anna Rosenbaum

Telefon: 0496-21916
E-post:
anna.r@mariannelund.nu


Fler kurser inom: Allmän kurs , Gymnasienivå

Kursens upplägg och innehåll

Varje termin inleds med aktiviteter och uppgifter som främjar en klassöverskridande gemenskap. Tillsammans formar vi ett tryggt klimat i gruppen. Efter uppstartsveckorna följer kursen ett veckoschema som normalt är måndag till fredag 8.20-14.05.

I kursen ingår:

 • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1b och 2
 • Historia 1b och 2
 • Religionskunskap 1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1b och 2
 • Engelska 5 och 6

Du kan även välja att studera:

 • Matematik 2a, b eller c och 3b eller c
 • Psykologi 1
 • Idrott och Hälsa 1
 • Bibelprofil

Arbetssätt
På Allmän kurs på Mariannelunds folkhögskola utgår vi från att historiska erfarenheter bidrar till insikter för framtiden. Hos oss får du använda varierade arbetssätt för att utmanas, utvecklas och utrustas som person. Deltagarna arbetar ofta tillsammans för att tillgodogör sig varandras erfarenheter. Allmän kurs har en tvärvetenskapliga inriktning som gör att du får med dig goda ämneskunskaper och dessutom lär dig ta kontroll över ditt eget lärande. Du får med dig en större förståelse av människans livsvillkor i vårt samhälle och i vår omvärld.

Närvaro

Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer som främjar det fria samtalet, diskussioner, skapande arbetsformer och ger förutsättningar för kreativitet och egen utveckling. Genom att arbeta tillsammans drar vi lärdomar av varandras erfarenheter. Detta betyder att du behöver vara närvarande i skolan för att kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Individuell kursplan

I början av varje termin gör vi en individuell studieplan. Där utgår vi från dina förkunskaper, erfarenheter av tidigare studier och dina mål för studierna.

Studieverkstad

Vid några tillfällen i veckan har du möjlighet till lärarledd handledning med det du behöver för dina studier.

Studieresor

Varje år gör vi studieresor till någon av våra storstäder, för besök på något museum och teater.

Valbar bibelprofil

Du som vill har möjlighet att läsa bibelprofilen, där du tillsammans med deltagare från skolans bibelkurser får lära dig mer om Bibeln och ett kristet liv.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://mariannelund.nu/kurser/allman